Tin tức Nghiệp vụ sư phạm

Danh sách các trường được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Hiện nay, có rất nhiều trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, tuy nhiên không phải trường nào cũng nằm trong danh sách được phép đào tạo và cấp chứng chỉ. Vậy các trường được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là trường nào? Giáo dục Thiên Kỳ sẽ cùng bạn đi tìm hiểu trong bài viết sau.

Trường nào được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là văn bằng chứng minh cá nhân đã hoàn thành khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm và muốn trở thành giáo viên.

Học viên đăng ký các khoá học nghiệp vụ sư phạm tại các đơn vị được phép đào tạo và cấp chứng chỉ để học, vậy các trường hiện tại được đào tạo chương trình nghiệp vụ sư phạm đó là?

Điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Căn cứ Điều 4, Chương II, Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT về Ban hành quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đơn vị đủ điều kiện để tổ chức các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đó là:

+ Có đủ giảng viên cơ hữu, đúng chuyên ngành để giảng dạy các học phần trong chương trình bồi dưỡng.

Giảng viên tham gia giảng dạy phải có bằng tiến sĩ, có ít nhất 5 năm giảng dạy trong lĩnh vực chuyên môn của chương trình bồi dưỡng, có các công trình nghiên cứu về chính sách giáo dục trong nước và thế giới.

+ Có chương trình bồi dưỡng được xây dựng trên cơ sở chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Có đủ tài liệu học tập, tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy và học tập.

+ Có cơ sở vật chất thiết bị, kỹ thuật, có cơ sở thực hành, đáp ứng được công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

học nghiệp vụ sư phạm ở đâu
Lớp học nghiệp vụ sư phạm

Xem thêm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2

Danh sách các trường được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Các trường được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là các trường có đủ điều kiện về giáo viên giảng dạy, về cơ sở vật chất,… Danh sách các trường được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, bao gồm:

TTCơ sở đào tạo và CBQLGD
 I. Các trường đại học sư phạm
1Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
3Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
4Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên
5Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế
6Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng
7Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
8Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh
9Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
10Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
11Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
12Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
13Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
14Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
 II. Các trường đại học có khoa / ngành sư phạm
15Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
16Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
17Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
18Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
19Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
20Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
21Trường Đại học Hùng Vương
22Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên
23Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên
24Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên
25Trường Đại học Tây Bắc
26Trường Đại học Hải Phòng
27Trường Đại học Hoa Lư
28Trường Đại học Hồng Đức
30Trường Đại học Hà Tĩnh
31Trường Đại học Quảng Bình
32Học viện Âm nhạc Huế
33Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế
34Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế
35Trường Đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế
36Khoa Giáo dục Thể chất thuộc Đại học Huế
37Trường Đại học Noại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng
38Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng
39Trường Đại học Quảng Nam
40Trường Đại học Quy Nhơn
41Trường Đại học Phạm Văn Đồng
42Trường Đại học Phú Yên
43Trường Đại học Tây Nguyên
44Trường Đại học Đà Lạt
45Nhạc viện TP Hồ Chí Minh
46Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội
47Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
48Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
49Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
50Trường Đại học Hoa sen
51Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
52Trường Đại học Sài Gòn
53Trường Đại học Tiền Giang
54Trường Đại học Trà Vinh
55Trường Đại học Bạc Liêu
56Trường Đại học Cần Thơ
57Trường Đại học An Giang
58Trường Đại học Đồng Tháp
59Trường Đại học Bình Dương
60Trường Đại học Thủ Dầu Một
61Trường Đại học Đồng Nai
62Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
63Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
64Trường Đại học Tân Trào (Cao đẳng Tuyên Quang)
65Học viện Quản lý Giáo dục
66Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh

Tải về: Danh sách các trường được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Quy định về điều kiện in, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Điều kiện để cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Căn cứ điều 13 Chương II, Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT về Ban hành quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, điều kiện cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đó là:

+  Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo Quy định này;

+  Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các học viên đạt các điều kiện quy định.

+ Mẫu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Xem thêm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2

Quy định về in, cấp và quản lý chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu được quyền in, cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao thực hiện. Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt.

+ Chứng chỉ bồi dưỡng được cấp 01 lần cho học viên hoàn thành khóa học. Trường hợp chứng chỉ đã cấp cho học viên nhưng phát hiện có sai sót do lỗi của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu có trách nhiệm cấp lại cho học viên.

+ Trường hợp chứng chỉ bị mất, hư hỏng, người được cấp chứng chỉ đề nghị thì được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm. Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm có giá trị sử dụng như chứng chỉ bồi dưỡng. Mẫu giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm do Bộ trưởng BGDĐT phê duyệt.

+ Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu lập sổ quản lý việc cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành. Bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ trong cấp chứng chỉ. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ.

Như vậy, tất cả các đơn vị có trong danh sách được phép đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm thì chứng chỉ đều có giá trị pháp lý như nhau và được sử dụng ở trên toàn quốc.

Hiện nay, Giáo dục Thiên Kỳ cũng đang phối hợp với các đơn vị, các trường để tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Các lớp được khai giảng liên tục, có lớp học online, offline phù hợp với mọi học viên trên cả nước. Để biết thêm thông tin về các khoá học, lớp học, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: thienky.edu.vn

Email: thienky.edu@gmail.com

Page: Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

Rate this post
nhà cái kubet
error: Content is protected !!
Chat Zalo
0969.328.797