CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ

CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ

Hoàn tiền là trường hợp sau khi khách hàng thanh toán học phí với công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ với, nhưng Giáo dục Thiên Kỳ không thể cung cấp khóa học tương ứng và khách hàng mong muốn hoàn lại tiền. Để được hoàn tiền, tài khoản phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

  • Khách hàng được yêu cầu hoàn trả học phí trong ba (03) ngày kể từ ngày thanh toán học phí thành công về tài khoản của công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ
  • Giáo dục Thiên Kỳ hoàn trả số tiền trong tài khoản chính mà Bạn đã chuyển vào tài khoản Giáo dục Thiên Kỳ.

Để yêu cầu hoàn lại tiền, Bạn vui lòng gửi yêu cầu về Giáo dục Thiên Kỳ qua email đến thienky.edu@gmail.com. Xin lưu ý rằng, nếu Giáo dục Thiên Kỳ phát hiện Bạn đang lợi dụng chính sách hoàn trả của chúng tôi, chúng tôi có quyền từ chối hoàn lại tiền, mà không cần bất kỳ trách nhiệm pháp lý.

Các trường hợp khác, Giáo Dục Thiên Kỳ không chấp nhận việc hoàn trả học phí.

nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797