Tin tức Chức danh nghề nghiệp

Khoá học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

Khoá học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên là khoá học bắt buộc cho giảng viên đang giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học công lập. Vậy cụ thể chương trình chức danh nghề nghiệp giảng viên như thế nào? Giáo dục Thiên Kỳ sẽ cùng bạn tìm hiểu thông tin dưới bài viết sau đây.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên là gì?

Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, được sử dụng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”

Chức danh nghề nghiệp giảng viên chính là trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên. Nó là căn cứ để thực hiện trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý.

Giảng viên phải tham gia khoá học bồi dưỡng tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp và kết thúc nhận chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Chứng chỉ này được coi là “giấy tờ” để chứng minh viên chức có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của từng lĩnh vực nghề nghiệp.

Ai cần học chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính?

+ Cá nhân tốt nghiệp Đại học trở lên đang làm trợ giảng, giảng viên tại các trường Cao đẳng, Đại học công lập;

+ Là các viên chức đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục cần phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên để xét nâng hạng, nâng ngạch.

Hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Chức danh nghề nghiệp giảng viên sẽ được xếp theo các hạng và có mã số chức danh nghề nghiệp giảng viên khác nhau, hiện nay hạng chức danh nghề nghiệp của giảng viên gồm có:

+ Trợ giảng hạng III – Mã số V.07.01.23: là người giúp đỡ hỗ trợ giảng viên

+ Giảng viên hạng III – Mã số V.07.01.03: Hạng thấp nhất trong bảng xếp hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên, hưởng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98

+ Giảng viên chính hạng II – Mã số: V.07.01.02: Xét nâng hạng từ hạng III lên, hưởng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78

+ Giảng viên cao cấp hạng I – Mã số V.07.01.01: Hạng cao nhất, nâng hạng từ hạng II lên, hưởng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên
Học lớp CDNN giảng viên hạng 2

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Căn cứ tại chương II, Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học, cụ thể các tiêu chuẩn bao gồm:

Tiêu chuẩn Trợ giảng Giảng viên (hạng III) Giảng viên chính (hạng II) Giảng viên cao cấp (hạng I)
Đạo đức nghề nghiệp + Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp;

+ Tận tụy với công việc; thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục đại học công lập

+ Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học.

Nhiệm vụ + Hỗ trợ giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I) trong các hoạt động giảng dạy,

+ Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy;

+ Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể,…

+ Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp;

+ Tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo;

+ Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, …

+…

+ Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp;

+ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; đề xuất chủ trương, phương hướng và biện pháp phát triển của ngành;

+ Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập;

+…

+ Giảng dạy; hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hướng dẫn luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ;

+ Chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên;

+…

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng Có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy. + Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).

 

+ Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

 

+ Có bằng tiến sỹ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I).

 

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ + Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học;

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ.

+ Có khả năng nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào giảng dạy và các công việc được giao;

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

 

+ Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

+ Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học thẩm định;

+ Tác giả của ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

+ Chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

+  Hướng dẫn ít nhất 02 (hai) học viên được cấp bằng thạc sỹ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 01 (một) nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sỹ;

+ Chủ trì biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học thẩm định;

+ Tác giả của ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

 

Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên

Học chứng chỉ CDNN giảng viên

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

Mỗi hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên sẽ tương ứng với khung chương trình đào tạo và nội dung đào tạo khác nhau, hoàn thành chương trình học bồi dưỡng học viên sẽ nhận được chứng chỉ giảng viên theo từng hạng của mình.

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN giảng viên hạng 3

  • Khối lượng kiến thức: 11 chuyên đề, chia làm 3 phần

+ Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);

+ Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề);

+ Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

  • Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176

+ Ôn tập: 10

+ Kiểm tra: 6

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4

  • Cấu trúc chương trình
TT Nội dung Số Tiết
Tng Lý thuyết Thảo luận, thc hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 12 8 4
2 Những vấn đề cơ bản về nhà nước 12 8 4
3 Quản lý nhà nước về GDĐH 12 8 4
4 Một số kỹ năng tự phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 70 62
5 Phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở GDĐH 20 12 8
6 Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học 20 12 8
7 Hình thức và phương pháp dạy học đại học 20 10 10
8 Kiểm định chất lượng GDĐH 16 10 6
9 Giảng viên với nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ 16 10 6
10 Giảng viên với công tác quản lý và tư vấn cho sinh viên 16 8 8
11 Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 4   4
Tổng cộng: 240 106 134
mã số chức danh nghề nghiệp giảng viên
Thảo luận lớp học giảng viên

Kết thúc chương trình học giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng 3, học viên tham gia khoá học nhận được chứng chỉ giảng viên hạng 3.

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giảng viên chính hạng 2

  • Khối lượng kiến thức: 11 chuyên đề, chia làm 3 phần

+ Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);

+ Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề);

+ Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

  • Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176

+ Ôn tập: 10

+ Kiểm tra: 6

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4

  • Cấu trúc chương trình
TT Nội dung Số tiết
Tng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 26 34
1 Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế 12 6 6
2 Lý luận về hành chính nhà nước 12 6 6
3 Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN 12 6 6
4 Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 64 68
5 Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế 16 8 8
6 Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ 28 12 16
7 Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực 24 12 12
8 Đảm bảo chất lượng GDĐH 12 8 4
9 Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ 16 8 8
10 Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH 16 8 8
11 WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo 12 8 4
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thc tế và viết thu hoch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
  Khai giảng, bế giảng 4   4
Tổng cộng: 240 94 146

Kết thúc chương trình học giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng 2, học viên tham gia khoá học nhận được chứng chỉ giảng viên hạng 2.

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Học chức danh nghề nghiệp giảng viên ở đâu?

Theo thông tin Bộ giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 28/02/2019, có 49 cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Chi tiết xem tại đây: Danh sách các trường đào tạo chức danh nghề nghiệp

Trong đó, các trường trong top đầu đào tạo về các lớp chức danh nghề nghiệp có thể kể đến như:

+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

+ Học viện quản lý giáo dục;

+ Đại học Sư phạm Huế;

+ Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

+…

Giáo dục Thiên Kỳ tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong trong phối hợp tuyển sinh trưc tiếp cho trường Học viện quản lý giáo dục với các lớp được tổ chức đào tạo chất lượng đúng theo quy định của Bộ.

Trên khung chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và đào tạo, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm từ Học viện quản lý giáo dục chắc chắn sẽ đem lại những chuyên đề học bổ ích cho học viên.

Đăng ký học tại Giáo dục Thiên Kỳ các bạn sẽ được tư vấn đúng lớp, đúng theo yêu cầu của từng vị trí công việc. Hướng dẫn chi tiết trong từng chuyên đề học đến làm các bài tiểu luận và bài thi cuối khoá. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng học viên đến khi học viên nhận chứng chỉ.

Đăng ký học CDNN Giảng viên tại các khu vực:

+ Lớp CDNN Giảng viên tại Hà Nội: Đăng ký 

+ Lớp CDNN Giảng viên tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đăng ký 

+ Lớp CDNN Giảng viên tại Đà Nẵng: Đăng ký 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên
Chuẩn CDNN giảng viên

Tuyển sinh lớp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

1. Đối tượng:

+ Cá nhân tốt nghiệp Đại học trở lên đang làm trợ giảng, giảng viên tại các trường Cao đẳng, Đại học công lập;

+ Là các viên chức đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục cần phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên để xét nâng hạng, nâng ngạch.

2. Lịch học và thời gian khoá học

+ Lịch học: linh hoạt, học vào cuối tuần, ngoài giờ hành chính.

+ Thời gian khoá học: 1.5 – 2 tháng

3. Địa điểm học:

Học trực tuyến qua zoom hoặc tại địa điểm theo thông báo của Công ty Giáo dục Thiên Kỳ.

4. Hồ sơ đăng ký:

+ 01 Mẫu đăng ký (theo mẫu có sẵn của trường);

+ Bằng tốt nghiệp ĐH (Photo công chứng);

+ Quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc quyết định nâng lương gần nhất;

+ Chứng minh thư hoặc căn cước công dân (Photo công chứng);

+ 2 ảnh 3×4 (Mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

5. Học phí:

Học phí theo quy định của trường (bao gồm tất cả các chi phí về tài liệu, lệ phí thi và chi phí hỗ trợ) sẽ không có phát sinh thêm chi phí gì.

6. Cách thức đăng ký:

Học viên có thể đăng ký học lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học theo hai cách:

+ Cách 1: Đăng ký theo link hoặc gửi hồ sơ qua email

Đăng ký theo link: Đăng ký học lớp chức danh nghề nghiệp giảng viên

Gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) vào email: thienky.edu@gmail.com

+ Cách 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo, Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lưu ý: Học viên đăng ký tham gia lớp học hoàn thiện đầy đủ thông tin đăng ký, hồ sơ và học phí theo yêu cầu và nộp đúng thời hạn theo quy định.

Bài viết trên đây Giáo dục Thiên Kỳ đã mang đến những thông tin tổng quan nhất về chương trình chức danh nghề nghiệp giảng viên. Để biết thêm những thông tin về các chương trình khác, các bạn có thể liên hệ hoặc theo dõi tại:

Công ty cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: thienky.edu.vn

Email: thienky.edu@gmail.com

Page: Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

5/5 - (1 bình chọn)
nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797