Tin tức Chức danh nghề nghiệp

Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì? Lớp học đăng ký ở đâu? Đây là nhu cầu tìm hiểu của rất nhiều bạn, dưới bài viết sau đây Giáo dục Thiên Kỳ sẽ mang đến thông tin hữu ích về chương trình này đến bạn.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non chính là trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non, là căn cứ để thực hiện trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý.

Giáo viên mầm non phải  tham gia khoá học bồi dưỡng tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp và kết thúc nhận chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Chứng chỉ này được coi là “giấy tờ” để chứng minh viên chức có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của từng lĩnh vực nghề nghiệp.

Ai cần học chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non?

+ Cá nhân có bằng cao đằng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

+ Giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non công lập;

+ Cá nhân có nhu cầu học để tham gia các đợt thi tuyển giáo viên mầm non.

Xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được xếp thành các hạng, mỗi hạng sẽ có tiêu chuẩn, quy định riêng.

Căn cứ theo thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm có:

Giáo viên mầm non hạng 4 Giáo viên mầm non hạng 3 Giáo viên mầm non hạng 2 Giáo viên mầm non hạng 1
Theo thông tư mới vào đầu năm 2021 thì giáo viên mầm non sẽ không còn hạng 4, những giáo viên mầm non đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 sẽ được bổ nhiệm và nâng tiêu chuẩn lên hạng 3. + Hạng thấp nhất trong bảng xếp hạng giáo viên mầm non, tương ứng với mã số V.07.02.26;

+ Có bằng cao đẳng về sư phạm mầm non trở lên, và chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III;

+ Hưởng hệ số lương viên chức loại A0, hệ số lương từ 2.10 đến hệ số lương 4.89.

+ Xét thăng hạng từ hạng 3 lên, tương ứng với mã số chức danh là V.07.02.25;

+ Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên, và chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II;

+ Hưởng hệ số lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2.34 đến 4.98.

+ Xét thăng hạng từ hạng 2 lên, tương ứng với mã số chức danh là V.07.02.24;

+ Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên, và chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I;

+ Hưởng hệ số lương viên chức loại A2.2, hệ số lương từ 4.0 đến 6.38.

ngạch chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Xếp hạng CDNN giáo viên mầm non

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Điều kiện thăng hạng giáo viên mầm non

Mỗi năm Bộ sẽ có đợt xét thăng hạng cho giáo viên mầm non, việc xét sẽ dựa trên căn cứ cán bộ viên chức đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn đưa ra.

Vây, điều kiện thăng hạng giáo viên mầm non hiện nay đó là:

+ Điều kiện giáo viên mầm non hạng 2 yêu cầu: giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III hoặc tương đương từ 9 năm trở lên và phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng 2

+ Điều kiện giáo viên mầm non hạng 1 yêu cầu: giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II hoặc tương đương từ 6 năm trở lên và phải có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Căn cứ tại Chương II, Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, thì hiện nay tiêu chuẩn giáo viên mầm non được xét trên những tiêu chuẩn về:

Tiêu chuẩn Hạng 3 Hạng 2 Hạng 1
Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp + Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

+ Quý trẻ, yêu nghề; kiên nhẫn, có kiến thức, kỹ năng cần thiết; có khả năng sư phạm khéo léo;

+ Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo.

Tiêu chuẩn về nhiệm vụ, yêu cầu vị trí làm việc

 

+ Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

+ Rèn luyện sức khỏe; hoàn thành các khóa học, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn;

+ Phối hợp với cha mẹ các bé để chăm sóc, giáo dục trẻ em;

+ Thực hiện nghĩa vụ của công dân và các công việc được hiệu trưởng phân công.

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên;

+ Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) chuyên môn;

+ Tham gia ban giám khảo các hội thi cấp học mầm non từ cấp trường trở lên;

+ Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như hội đồng tự đánh giá hoặc đoàn đánh giá ngoài.

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II, giáo viên mầm non hạng I phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên;

+ Tham gia bồi dưỡng hoặc tham mưu, đề xuất hoặc tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non từ cấp trường trở lên;

+ Tham gia ban giám khảo các hội thi của cấp học mầm non từ cấp huyện trở lên;

+ Tham gia hội đồng tự đánh giá hoặc đoàn đánh giá ngoài hoặc kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp huyện trở lên.

Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng + Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

+ Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

+ Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ

 

+ Biết quản lý, sử dụng, bảo quản và giữ gìn có hiệu quả tài sản cơ sở vật chất, thiết bị của nhóm/Lớp, trường;

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

+  Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng I và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc là giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên.

xếp hạng giáo viên mầm non
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Học chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non ở đâu?

Theo thông tin Bộ giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 28/02/2019, có 49 cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các trường đào tạo chức danh nghề nghiệp tại đây.

Các trường trong top đầu đào tạo về các lớp chức danh nghề nghiệp có thể kể đến như:

+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

+ Học viện quản lý giáo dục;

+ Đại học Sư phạm Huế;

+ Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

+…

Giáo dục Thiên Kỳ tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong phối hợp tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với trường Học viện quản lý giáo dục để tổ chức tuyển sinh và đào tạo các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Trên khung chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và đào tạo, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm từ các trường hàng đầu chắc chắn sẽ đem lại những chuyên đề học bổ ích cho học viên.

Đăng ký học tại Giáo dục Thiên Kỳ các bạn sẽ được tư vấn đúng lớp, đúng theo yêu cầu của từng vị trí công việc. Hướng dẫn chi tiết trong từng chuyên đề học đến bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng học viên đến khi học viên nhận chứng chỉ.

bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Đào tạo giáo viên mầm non

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Đối tượng:

+ Cá nhân có bằng cao đằng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên mầm non;

+ Giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non công lập.

2. Lịch học và thời gian khoá học

+ Lịch học: linh hoạt, học vào cuối tuần, ngoài giờ hành chính.

+ Thời gian khoá học: 1.5 – 2 tháng

3. Địa điểm học:

Học trực tuyến qua zoom hoặc tại địa điểm theo thông báo của Công ty Giáo dục Thiên Kỳ.

4. Hồ sơ đăng ký:

+ 01 Mẫu đăng ký (theo mẫu có sẵn của trường);

+ Bằng tốt nghiệp ĐH (Photo công chứng);

+ Quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc quyết định nâng lương gần nhất;

+ Chứng minh thư hoặc căn cước công dân (Photo công chứng);

+ 2 ảnh 3×4 (Mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

5. Học phí:

Học phí theo quy định của trường (bao gồm tất cả các chi phí về tài liệu, lệ phí thi và chi phí hỗ trợ) sẽ không có phát sinh thêm chi phí gì.

6. Cách thức đăng ký:

Học viên có thể đăng ký học lớp nghiệp vụ sư phạm mầm non theo hai cách:

+ Cách 1: Đăng ký theo link hoặc gửi hồ sơ qua email

Đăng ký theo link: Đăng ký học lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) vào email: thienky.edu@gmail.com

+ Cách 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo, Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lưu ý: Học viên đăng ký tham gia lớp học hoàn thiện đầy đủ thông tin đăng ký, hồ sơ và học phí theo yêu cầu và nộp đúng thời hạn theo quy định.

Bài viết trên đây Giáo dục Thiên Kỳ đã mang đến những thông tin tổng quan nhất về chương trình chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, hy vọng những thông tin chúng tôi mang đến sẽ hữu ích cho việc tìm hiểu của các bạn. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Công ty cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: thienky.edu.vn

Email: thienky.edu@gmail.com

Page: Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

Rate this post
nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797