Tin tức Chức danh nghề nghiệp

Khoá bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Khoá học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS là khoá học được rất nhiều giáo viên đang giảng dạy tại các trường THCS công lập quan tâm và tìm hiểu. Vậy khoá học này như thế nào, chương trình học cụ thể ra sao? Giáo dục Thiên Kỳ sẽ mang đến thông tin trong bài viết dưới đây,

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS là gì?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS chính là trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THCS, là căn cứ để thực hiện trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý.

Giáo viên THCS phải  tham gia khoá học bồi dưỡng tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp và kết thúc nhận chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Chứng chỉ này được coi là “giấy tờ” để chứng minh viên chức có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của từng lĩnh vực nghề nghiệp.

Ai cần học chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS?

+ Cá nhân có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở;

+ Giáo viên đang giảng dạy tại các trường THCS công lập;

+ Cá nhân có nhu cầu học để tham gia các đợt thi tuyển giáo viên THCS.

Xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở được chia thành các hạng, mỗi hạng sẽ có quy định về mã số hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs, quy định về tiêu chuẩn đối với giáo viên THCS riêng.

Giáo viên THCS hạng 3 Giáo viên THCS hạng 2 Giáo viên THCS hạng 1
+ Gv THCS hạng 3 đây là hạng thấp nhất trong bậc xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng với mã số hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs là V.07.04.32;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III và đạt trình độ chuẩn được đào tạo;

+Hệ số lương của  viên chức loại A1: hệ số lương từ 2.34 đến hệ số lương 4.89.

+ Gv THCS hạng 2 được xét thăng hạng từ hạng 3 lên với mã số tương ứng V.07.04.31;

+Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS trở lên, và chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II;

+ Hệ số lương của viên chức loại A2.2: hệ số lương từ 4.00 đến hệ số lương 6.38;

+ Gv THCS hạng 1 được xét thăng hạng từ hạng II lên với mã số chức danh tương ứng là V.07.04.30;

+ Có bằng Thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THCS hoặc quản lý giáo dục, và chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I;

+ Hệ số lương của viên chức loại A2.1: hệ số lương từ 4.4 đến hệ số lương 6.78

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Điều kiện xét thăng hạng giáo viên THCS

Mỗi năm Bộ sẽ có đợt xét thăng hạng cho giáo viên THCS, việc xét sẽ dựa trên căn cứ cán bộ viên chức đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn đưa ra.

Vây, điều kiện thăng hạng giáo viên THCS hiện nay đó là:

+ Điều kiện giáo viên THCS hạng 2 yêu cầu: giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III hoặc tương đương từ 9 năm trở lên và phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng 2

+ Điều kiện giáo viên THCS hạng 1 yêu cầu: giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II hoặc tương đương từ 6 năm trở lên và phải có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I.

hạng gv thcs
Mã số hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Căn cứ tại chương II, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, tiêu chuẩn cụ thể xét đối với giáo viên THCS đó là:

Tiêu chuẩn Hạng 3 Hạng 2 Hạng 1
Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp + Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng;

+ Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh;

+ Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh;

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục

Tiêu chuẩn về nhiệm vụ, yêu cầu vị trí làm việc + Xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học được phân công;

+ Dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình, kế hoạch và phương pháp dạy học của nhà trường và tổ chuyên môn tổ chức;

+ Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định;

+Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; tham gia nghiên cứu khoa học;

+ Hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định và thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên hoặc;

+ Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên;

+ Tham gia đoàn đánh giá ngoài; hoặc công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên;

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng II, giáo viên trung học cơ sở hạng I phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

+ Tham gia biên soạn hoặc thẩm định hoặc lựa chọn sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương;

+ Làm báo cáo viên, chia sẻ kinh nghiệm hoặc dạy minh họa ở các lớp tập huấn;

+ Chủ trì triển khai, hướng dẫn đồng nghiệp triển khai các chủ trương, nội dung đổi mới của ngành;

+ Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp huyện trở lên;

Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng + Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III.

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II.

+ Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ + Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. + Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong và sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên,…

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi,…

gv thcs hạng 2
Tiêu chuẩn giáo viên THCS

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giảng viên

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

  • Khối lượng kiến thức

+ Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);

+ Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề);

+ Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

  • Thời gian bồi dưỡng:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết

+ Ôn tập: 10 tiết

+ Kiểm tra: 06 tiết

+ Khảo sát thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết

  • Cấu trúc chương trình
TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Chuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước 12 8 4
2 Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo 12 8 4
3 Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN 12 8 4
4 Chuyên đề 4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 76 56
5 Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS 20 12 8
6 Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II 20 12 8
7 Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS 20 12 8
8 Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS 24 16 8
9 Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THCS 20 12 8
10 Chuyên đề 10 . Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS 20 12 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ 4 4
Tổng cộng: 240 112 128
hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở
Học chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp mầm non

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I

  • Khối lượng kiến thức:

+ Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);

+ Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề);

+ Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

  • Thời gian bồi dưỡng:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết

+ Ôn tập: 10 tiết

+ Kiểm tra: 06 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết

  • Cấu trúc chương trình
TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Chuyên đề 1. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 12 8 4
2 Chuyên đề 2. Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 12 8 4
3 Chuyên đề 3. Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông (GDPT) và quản trị nhà trường THCS 12 8 4
4 Chuyên đề 4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên THCS 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 76 56
5 Chuyên đề 5. Xu hướng đổi mới quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THCS 20 12 8
6 Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I 20 12 8
7 Chuyên đề 7. Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THCS 20 12 8
8 Chuyên đề 8. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS 24 16 8
9 Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường THCS 20 12 8
10 Chuyên đề 10. Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 20 12 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết tiểu luận 16 16
Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ 4 4
Tổng cộng: 240 112 128
gv thcs hạng 2
Mẫu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Đăng ký học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS ở đâu?

Theo thông tin Bộ giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 28/02/2019, có 49 cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Chi tiết xem tại đây: Danh sách các trường đào tạo chức danh nghề nghiệp

Trong đó, các trường trong top đầu đào tạo về các lớp chức danh nghề nghiệp có thể kể đến như:

+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

+ Học viện quản lý giáo dục;

+ Đại học Sư phạm Huế;

+ Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

+…

Trường với đội ngũ giảng viên hàng đầu, có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong giảng dạy. Hiện nay các trường ngoài việc tập trung đào tạo thì bên cạnh đó trường còn triển khai và phối hợp với các đơn vị đối tác để tổ chức tuyển sinh các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp các cấp bậc.

Giáo dục Thiên Kỳ tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong phối hợp tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với trường Học viện quản lý giáo dục để tổ chức tuyển sinh và đào tạo các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Đăng ký học tại Giáo dục Thiên Kỳ các bạn sẽ được tư vấn đúng lớp, đúng theo yêu cầu của từng vị trí công việc. Hướng dẫn chi tiết trong từng chuyên đề học đến bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng học viên đến khi học viên nhận chứng chỉ.

giáo viên thcs hạng 3
Đăng ký học chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Tuyển sinh lớp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

1. Đối tượng:

+ Cá nhân có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS;

+ Giáo viên đang giảng dạy tại các trường trung học cơ sở công lập.

2. Lịch học và thời gian khoá học

+ Lịch học: linh hoạt, học vào cuối tuần, ngoài giờ hành chính.

+ Thời gian khoá học: 1.5 – 2 tháng

3. Địa điểm học:

Học trực tuyến qua zoom hoặc tại địa điểm theo thông báo của Công ty Giáo dục Thiên Kỳ.

4. Hồ sơ đăng ký:

+ 01 Mẫu đăng ký (theo mẫu có sẵn của trường);

+ Bằng tốt nghiệp ĐH (Photo công chứng);

+ Quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc quyết định nâng lương gần nhất;

+ Chứng minh thư hoặc căn cước công dân (Photo công chứng);

+ 2 ảnh 3×4 (Mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

5. Học phí:

Học phí theo quy định của trường (bao gồm tất cả các chi phí về tài liệu, lệ phí thi và chi phí hỗ trợ) sẽ không có phát sinh thêm chi phí gì.

6. Cách thức đăng ký:

Học viên có thể đăng ký học lớp nghiệp vụ sư phạm THCS theo hai cách:

+ Cách 1: Đăng ký theo link hoặc gửi hồ sơ qua email

Đăng ký theo link: Đăng ký học lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) vào email: thienky.edu@gmail.com

+ Cách 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo, Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lưu ý: Học viên đăng ký tham gia lớp học hoàn thiện đầy đủ thông tin đăng ký, hồ sơ và học phí theo yêu cầu và nộp đúng thời hạn theo quy định.

Bài viết trên đây Giáo dục Thiên Kỳ đã mang đến những thông tin tổng quan nhất về chương trình chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, hy vọng những thông tin chúng tôi mang đến sẽ hữu ích cho việc tìm hiểu của các bạn. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Công ty cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: thienky.edu.vn

Email: thienky.edu@gmail.com

Page: Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

Rate this post
nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797