Tin tức Chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh khoá học tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Khoá học tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT là mối quan tâm của nhiều giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT công lập, cụ thể chương trình chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT như thế nào? Giáo dục Thiên Kỳ sẽ mang đến thông tin dưới bài viết sau.

Chức danh nghề nghiệp THPT là gì?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT chính là trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THPT. Nó là căn cứ để thực hiện trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý.

Giáo viên THPT phải  tham gia khoá học bồi dưỡng tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp và kết thúc nhận chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Chứng chỉ này được coi là “giấy tờ” để chứng minh viên chức có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của từng lĩnh vực nghề nghiệp.

Ai cần học chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT?

+ Cá nhân có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông;

+ Giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT công lập.

Hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT được phân chia thành các hạng, mỗi hạng sẽ có quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập riêng.

Hiện tại, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT được phân chia thành các hạng:

+ Giáo viên THPT hạng 3 với mã số V.07.05.15: đây là hạng thấp nhất trong ngạch giáo viên thpt, GV THPT hạng 3 cần có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 3.

+ Giáo viên THPT hạng 2 với mã số V.07.05.14: được xét nâng hạng từ giáo viên thpt hạng 3 lên GV THPT hạng 2.

+ Giáo viên THPT hạng 1 với mã số V.07.05.13: đây là hạng cao nhất trong ngạch giáo viên THPT.

gv thpt hạng 2
Học chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giảng viên

Điều kiện thăng hạng giáo viên THPT là gì?

Mỗi năm Bộ giáo dục và đào tạo đều có đợt xét tuyển nâng hạng và thăng hạng cho giáo viên các cấp, nhưng không phải ai cũng sẽ đủ điều kiện để được thăng hạng.

Vây, điều kiện thăng hạng giáo viên THPT là:

+ Điều kiện giáo viên THPT hạng 2 yêu cầu: giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III hoặc tương đương từ 9 năm trở lên và phải có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2.

+ Điều kiện giáo viên THPT hạng 1 yêu cầu: giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II hoặc tương đương từ 6 năm trở lên và phải có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT là gì?

Căn cứ tại Chương II, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, trong đó có quy định rõ ràng các tiêu chuẩn cụ thể bao gồm:

Tiêu chuẩn

Hạng 3 Hạng 2

Hạng 1

Tiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp

+ Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng;

+ Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của giáo viên

+ Yêu thương học sinh

Tiêu chuẩn về nhiệm vụ

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học được phân công và tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn;

+ Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường;

+ Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định;

+…

+ Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên từ cấp trường trở lên hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp, công nghệ mới;

+ Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên;

+ Tham gia đánh giá ngoài hoặc công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên;

+ Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên;

+…

 

+ Tham gia biên soạn hoặc thẩm định hoặc lựa chọn sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương hoặc các tài liệu dạy học khác và tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên;

+ Tham gia ban tổ chức hoặc ban giám khảo hoặc ban ra đề trong các hội thi của giáo viên từ cấp tỉnh trở lên;

+ Tham gia ra đề và chấm thi học sinh giỏi trung học phổ thông từ cấp tỉnh trở lên.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III.

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II.

+ Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I.

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Có khả năng dạy học qua internet, trên truyền hình theo chương trình môn học;

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ,…

+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên; Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp tỉnh trở lên.

 

gv thpt hạng 3
Giáo viên THPT hạng 3

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT

Mỗi một hạng giáo viên thpt đều có chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với hạng đó

 Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT hạng II

  • Khối lượng kiến thức: gồm 3 phần

– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);

– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề);

– Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

  • Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết

+ Ôn tập: 10 tiết

+ Kiểm tra: 06 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết

  • Cấu trúc chương trình
TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước 12 8 4
2 Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo 12 8 4
3 Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 12 8 4
4 Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 76 56
5 Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT 20 12 8
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II 20 12 8
7 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT 20 12 8
8 Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT 24 16 8
9 Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THPT 20 12 8
10 Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THPT 20 12 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 4 4
Tổng cộng: 240 112 128
bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp thpt hạng 2
Chương trình học CDNN giáo viên THPT

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

 Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT hạng I

  • Khối lượng kiến thức: gồm 3 phần

– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);

– Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề);

– Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

  • Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết

+ Ôn tập: 10 tiết

+ Kiểm tra: 06 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết

  • Cấu trúc chương trình
TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 12 8 4
2 Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 12 8 4
3 Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông và quản trị trường THPT 12 8 4
4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 76 56
5 Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường THPT 20 12 8
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I 20 12 8
7 Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THPT 20 12 8
8 Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT 24 16 8
9 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường THPT 20 12 8
10 Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 20 12 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 4   4
  Tổng cộng: 240 112 128

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Đăng ký học chức danh nghề nghiệp THPT ở đâu?

Theo thông tin Bộ giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 28/02/2019, có 49 cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Chi tiết xem tại đây: Danh sách các trường đào tạo chức danh nghề nghiệp

Trong đó, các trường trong top đầu đào tạo về các lớp chức danh nghề nghiệp có thể kể đến như:

+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

+ Học viện quản lý giáo dục;

+ Đại học Sư phạm Huế;

+ Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

+…

Giáo dục Thiên Kỳ tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong phối hợp tuyển sinh trưc tiếp cho các trường top đầu đào tạo các lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên như trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Học viện quản lý giáo dục với các lớp được tổ chức đào tạo chất lượng đúng theo quy định của Bộ.

Trên khung chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và đào tạo, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm từ các trường hàng đầu chắc chắn sẽ đem lại những chuyên đề học bổ ích cho học viên.

Đăng ký học tại Giáo dục Thiên Kỳ các bạn sẽ được tư vấn đúng lớp, đúng theo yêu cầu của từng vị trí công việc. Hướng dẫn chi tiết trong từng chuyên đề học đến làm các bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp thpt hạng 2 và bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thpt hạng 2. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng học viên đến khi học viên nhận chứng chỉ.

Đăng ký học CDNN Giảng viên tại các khu vực:

+ Lớp CDNN giáo viên THPT tại Hà Nội: Đăng ký 

+ Lớp CDNN giáo viên THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đăng ký 

+ Lớp CDNN giáo viên THPT tại Đà Nẵng: Đăng ký 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông
Bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thpt hạng 2

Tuyển sinh lớp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

1. Đối tượng:

+ Cá nhân có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông;

+ Giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT công lập.

2. Lịch học và thời gian khoá học

+ Lịch học: linh hoạt, học vào cuối tuần, ngoài giờ hành chính.

+ Thời gian khoá học: 1.5 – 2 tháng

3. Địa điểm học:

Học trực tuyến qua zoom hoặc tại địa điểm theo thông báo của Công ty Giáo dục Thiên Kỳ.

4. Hồ sơ đăng ký:

+ 01 Mẫu đăng ký (theo mẫu có sẵn của trường);

+ Bằng tốt nghiệp ĐH (Photo công chứng);

+ Quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc quyết định nâng lương gần nhất;

+ Chứng minh thư hoặc căn cước công dân (Photo công chứng);

+ 2 ảnh 3×4 (Mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

5. Học phí:

Học phí theo quy định của trường (bao gồm tất cả các chi phí về tài liệu, lệ phí thi và chi phí hỗ trợ) sẽ không có phát sinh thêm chi phí gì.

6. Cách thức đăng ký:

Học viên có thể đăng ký học lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học theo hai cách:

+ Cách 1: Đăng ký theo link hoặc gửi hồ sơ qua email

Đăng ký theo link: Đăng ký học lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) vào email: thienky.edu@gmail.com

+ Cách 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo, Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lưu ý: Học viên đăng ký tham gia lớp học hoàn thiện đầy đủ thông tin đăng ký, hồ sơ và học phí theo yêu cầu và nộp đúng thời hạn theo quy định.

Bài viết trên đây Giáo dục Thiên Kỳ đã mang đến những thông tin tổng quan nhất về chương trình chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, hy vọng những thông tin chúng tôi mang đến sẽ hữu ích cho việc tìm hiểu của các bạn.

Công ty cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: thienky.edu.vn

Email: thienky.edu@gmail.com

Page: Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

 

Rate this post
nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797