Tin tức Kế toán trưởng

Tuyển sinh lớp học bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng 2023

Bạn đang muốn trở thành kế toán trưởng? Bạn đang đảm nhiệm vị trí này nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu của ngạch? Bạn đang băn khoăn trong việc tìm hiểu và đăng ký học lớp chứng chỉ kế toán trưởng phù hợp? Bài viết dưới sẽ cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích.

Nhu cầu học chứng chỉ kế toán trưởng

Với sự thăng tiến trong lộ trình nghề nghiệp, nhu cầu học chứng chỉ kế toán trưởng là cần thiết đối với nhân viên kế toán. Theo thông tin được công bố từ website chính thức của misa thì mức lương kế toán có thể tổng hợp như sau:

  • Lương kế toán ít kinh nghiệm: 5-8 triệu đồng.
  • Lương kế toán trên 3 năm kinh nghiệm: 10-30 triệu đồng.
  • Lương kế toán trưởng: 30-50 triệu đồng, thậm chí cao hơn.

Với mức lương được tổng hợp như vậy, có thể thấy thu nhập của vị trí kế toán trưởng cao hơn rất nhiều so với vị trí kế toán viên. Điều kiện cần để đảm đương vị trí này là có chứng chỉ kế toán trưởng. Chính vì vậy mà nhiều bạn muốn tham gia các lớp học bồi dưỡng kế toán trưởng để nâng cao chuyên môn và ứng tuyển vào vị trí công việc tốt hơn.

Tuy nhiên, để trở thành kế toán trưởng không phải là điều dễ dàng khi hiện nay đang có những thay đổi trong quy trình bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng. Do đó, trước nhiều cơ sở cung cấp khóa học, học viên cần lưu ý về sự chính xác trong tư vấn đầu vào và bằng cấp chuẩn đầu ra từ các trường đại học uy tín để đảm bảo quyền lợi tối đa.

Đối tượng học chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Khoá học chứng chỉ kế toán trưởng dành cho người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán:

– Đối với bằng tốt nghiệp đại học: Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

– Đối với bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng: Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng là gì
Cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Thời hạn chứng chỉ kế toán trưởng

Thời hạn của chứng chỉ kế toán trưởng được quy định tại Khoản 4, 5, Điều 9 của Thông tư số 199/2011/TT-BTC như sau:

+ Hiệu lực của chứng chỉ kế toán trưởng trong 5 năm, quá thời hạn 5 năm học viên có yêu cầu cấp lại chứng chỉ phải học lại khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng.

+ Những người có chứng chỉ và đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm KTT 1 lần thì chứng chỉ đó vẫn có giá trị để bổ nhiệm KTT từ lần thứ 2 trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm KTT giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm.

Nếu bạn để ý thì sẽ thấy ngay trên chứng chỉ phía dưới bên trái cũng có dòng chữ quy định rõ thời hạn chứng chỉ kế toán trưởng.

chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn bao lâu
Bằng kế toán trưởng có thời hạn không?

Chương trình học kế toán trưởng

Dựa trên tính chất công việc kế toán trưởng mà lớp học lấy chứng chỉ kế toán trưởng được chia thành:

  • Lớp kế toán trưởng doanh nghiệp
  • Lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Chương trình lớp bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp trong thời gian 192 giờ, 10 chuyên đề như sau:

+ Phần kiến thức chung

Chuyên đề 1 Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 16 giờ
Chuyên đề 2 Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 16 giờ
Chuyên đề 3 Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước 08 giờ
Chuyên đề 4 Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 20 giờ
Ôn tập và thi Phần I 08 giờ
Cộng Phần I 68 giờ

+ Phần kiến thức nghiệp vụ

Chuyên đề 5 Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của KTT 24 giờ
Chuyên đề 6 Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc 16 giờ
Chuyên đề 7 Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 24 giờ
Chuyên đề 8 Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp 24 giờ
Chuyên đề 9 Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 16 giờ
Chuyên đề 10 Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp 12 giờ
Ôn tập và thi Phần II 08 giờ

Chương trình học lớp kế toán trưởng doanh nghiệp

Học chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp bao gồm 11 chuyên đề với 2 phần kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ, thời gian học chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp tổng cộng 288 giờ. Cụ thể như sau:

+ Phần kiến thức chung

Chuyên đề 1 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp 24 giờ
Chuyên đề 2 Quản lý tài chính doanh nghiệp 20 giờ
Chuyên đề 3 Pháp luật về thuế 24 giờ
Chuyên đề 4 Thẩm định dự án đầu tư 12 giờ
Chuyên đề 5 Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính 16 giờ
Ôn tập và thi Phần I 08 giờ
Cộng Phần I 104 giờ

+ Phần kiến thức nghiệp vụ

Chuyên đề 6 Pháp luật về kế toán 16 giờ
Chuyên đề 7 Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ KTT doanh nghiệp 16 giờ
Chuyên đề 8 Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù) 40 giờ
Chuyên đề 9 Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp 36 giờ
Chuyên đề 10 Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp 40 giờ
Chuyên đề 11 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 28 giờ
Ôn tập và thi Phần II 08 giờ
Cộng Phần II 184 giờ
Tổng cộng 288 giờ
học bằng kế toán trưởng ở đâu
Học chứng chỉ kế toán trưởng mất bao lâu?

Thi chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định 2023

Kết thúc khoá học sẽ tổ chức thi kế toán trưởng. Các môn thi chứng chỉ kế toán trưởng căn cứ theo các chuyên đề học. Kết thúc mỗi phần trong chương trình học phải tổ chức thi hết học phần trong thời gian tối thiểu là 180 phút.

Cuối khoá học, học viên sẽ làm 2 bài thi, 1 bài thi trắc nghiệm thời gian 90 phút bao gồm 30 câu hỏi. Một bài thi tự luận thi trong 180 phút bao gồm 3 câu hỏi. Để làm tốt bài thi cuối khoá yêu cầu học viên phải nắm vững kiến thức trong bài, kết hợp với kinh nghiệm thực tế để trong việc giải quyết các quyết toán thực tiễn.

Điểm thi hết học phần được chấm theo thang điểm 10 bậc. Bài thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu. Chỉ những học viên bảo đảm tối thiểu 80% thời gian học tại lớp quy định cho mỗi học phần mới được dự thi học phần đó. Chỉ những học viên đạt mỗi bài thi hết cả hai học phần từ 5 điểm trở lên mới đạt yêu cầu khoá học.

Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đơn vị tổ chức khoá học căn cứ vào kết quả điểm bình quân của 2 bài thi hết học phần (thi lần đầu) để đánh giá theo bốn loại:

– Loại giỏi: Điểm bình quân hai bài thi hết học phần đạt từ 8 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 7);

– Loại khá: Điểm bình quân hai bài thi hết học phần đạt từ 7 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 6);

– Loại trung bình: Điểm bình quân hai bài thi hết học phần đạt từ 5 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 5);

– Loại không đạt yêu cầu: Có bài thi hết học phần dưới 5 điểm.

Về việc thi lại chứng chỉ kế toán trưởng: Học viên có quyền dự thi lại một trong hai bài thi hết học phần không đạt yêu cầu nhưng chỉ được dự thi lại một lần. Việc tổ chức lại cho những học viên không đạt yêu cầu được thực hiện vào cuối khoá học.

các môn thi chứng chỉ kế toán trưởng
Thi chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu?

Học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu uy tín?

Hiện nay theo quy định có khá nhiều trường, học viện được phép đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng, tuy nhiên tập trung chủ yếu ở 2 trường Học viện tài chính và Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là trường đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo cũng như có chất lượng đào tạo tốt, được học viên đăng ký hàng năm với số lượng lớn.

Với đội ngũ giảng viên chất lượng cao Học viện Tài chính đã và đang khẳng định là đơn vị đi đầu trong việc đào tạo bồi dưỡng các lớp kế toán nói chung và KTT nói riêng. Giáo dục Thiên Kỳ là đơn vị tuyển sinh phối hợp tuyển sinh trực tiếp cho trường Học viện Tài chính đưa các lớp học kế toán trưởng đến gần hơn tới học viên. Thông qua các khoá học online được tổ chức bài bản giúp cho học viên tiết kiệm thời gian và đạt được hiệu quả trong từng chuyên đề học. Với đội ngũ cán bộ tư vấn nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm trong truyển sinh, các bạn sẽ được tư vấn chuẩn với nhu cầu và sắp xếp lớp học phù hợp.

Đăng ký nhận tư vấn và nhận lịch khai giảng mới nhất tại đây.

học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu tốt nhất
Địa chỉ học chứng chỉ kế toán trưởng

Tuyển sinh lớp chứng chỉ kế toán trưởng 2023

Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng – do Học viện Tài chính cấp.

1. Đối tượng học

+ Người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

– Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

– Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

+ Đối tượng khác có nhu cầu học theo quy định pháp luật.

2. Thời gian học

Thời gian học tổ chức vào cuối tuần hoặc theo đề nghị của cơ quan, đơn vị có nhu cầu (nếu đủ số lượng học viên tối thiểu).

3. Hình thức học

Học online trên phần mềm Zoom cloud meeting

4. Học phí chứng chỉ kế toán trưởng

Học viên nộp học phí đúng thời gian quy định của nhà trường.

5. Hồ sơ đăng ký học kế toán trưởng

– 04 ảnh màu 3×4 chụp trong vòng 6 tháng trở lại, ghi họ tên, ngày sinh phía sau ảnh;

– 01 bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, hoặc TC ( đề nghị cho hồ sơ và ảnh vào phong bì khổ A5 ghi tên ngoài phong bì để tránh thất lạc);

– 01 bản phô tô Chứng minh thư nhân dân;

– 01 Đơn xin học có xác nhận của cơ quan (tải mẫu tại đây).

6. Cách thức đăng ký học chứng chỉ kế toán trưởng

Đăng ký học lớp kế toán trưởng theo 2 hình thức sau:

+ Hình thức 1: Đăng ký theo link hoặc qua đường thư tín.

Đăng ký học chứng chỉ kế toán trưởng online theo link mẫu: Đăng ký lớp kế toán trưởng

hoặc gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) qua địa chỉ e-mail: thienky.edu@gmail.com.

+ Hình thức 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo tầng 3, số 11B, ngõ 1 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về chứng chỉ kế toán trưởng và lớp học kế toán trưởng mà Giáo dục Thiên Kỳ đã tổng hợp. Nếu bạn muốn tìm hiểu về lớp học này và lịch khai giảng các lớp gần nhất, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:

Công ty Cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

Rate this post
No comments yet! You be the first to comment.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797