Tin tức Kế toán trưởng

Chứng chỉ Kế toán trưởng Học Viện Tài Chính 2021

Chứng chỉ kế toán trưởng của Học viện tài chính là văn bằng quan trọng để bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng trong các cơ quan, đơn vị. Do đó bất kỳ ai muốn làm kế toán trưởng đều phải có chứng chỉ kế toán trưởng. Vậy đối tượng nào được học kế toán trưởng, học kế toán trưởng ở đâu và học như thế nào?

Học chứng chỉ kế toán trưởng Học viện Tài chính

Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng ban hành kèm theo thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/11/2011 của Bộ Tài Chính.

Lợi ích khoá học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

– Chứng chỉ kế toán trưởng là bắt buộc cho những ai đang công tác tại các cơ quan đơn vị kế toán nhà nước,công ty hay doanh nghiệp, có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán,kiểm toán, muốn bổ nhiệm, thăng chức kế toán trưởng .

– Khóa học kế toán trưởng cung cấp kiến thức nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho người học như: kiến thức về pháp luật, thuế, báo cáo tài chính, quản trị, kiểm toán…

– Chứng chỉ được cấp theo đúng chuẩn của Bộ tài chính.

– Học viên được trung tâm hỗ trợ trong quá trình học cũng như sau khi khóa học kết thúc về mọi mặt.

Yêu cầu học chứng chỉ kế toán trưởng của Học viện Tài chính

– Nếu bạn tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính kế toán, Kế toán

– Tin, tài chính, tài chính ngân hàng: tối thiểu có 03 năm kinh nghiệm, có xác nhận của cơ quan đang công tác. Thời gian được tính từ thời gian cấp bằng.

– Nếu bạn tốt nghiệp trình độ Đại Học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính kế toán, Kế toán – Tin, tài chính, tài chính ngân hàng: tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm, có xác nhận của cơ quan đang công tác. Thời gian được tính từ thời gian cấp bằng.

Giá trị sử dụng của chứng chỉ kế toán trưởng theo Điều 9, khoản 4 tại Thông tư 199/2011/TT-BTC của bộ tài chính có quy định như sau: “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Quá thời hạn 5 năm học viên có yêu cầu cấp lại chứng chỉ phải học lại khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng”.

Đề thi kế toán trưởng học viện Tài chính
Học kế toán trưởng Học viện Tài chính

Xem thêm: Lớp học chứng chỉ kế toán trưởng tại Đà Nẵng

Nội dung học chứng chỉ kế toán trưởng Học viện Tài chính

Xuyên suốt Chương trình học bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng học viên lần lượt trải qua các chuyên đề theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Ngoài ra giảng viên luôn luôn xây dựng bài giảng mang tính cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy thường xuyên giúp người học được tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng nhất.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Đủ đk bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1:Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp:
+ Chuyên đề 2:Quản lý tài chính doanh nghiệp:
+ Chuyên đề 3:Pháp luật về thuế:
+ Chuyên đề 4:Thẩm định dự án đầu tư:
+ Chuyên đề 5:Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính:

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 6:Pháp luật về kế toán:
+ Chuyên đề 7:Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:
+ Chuyên đề 8:Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù):
+ Chuyên đề 9:Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp:
+ Chuyên đề 10:Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp:
+ Chuyên đề 11:Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
học chứng chỉ kế toán trưởng học viện tài chính
Bồi dưỡng kế toán trưởng Học viện Tài chính

Xem thêm: Lớp học chứng chỉ kế toán trưởng tại Hà Nội

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Đủ đk bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1:Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:
+ Chuyên đề 2:Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 3:Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước:
+ Chuyên đề 4:Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 5:Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:
+ Chuyên đề 6:Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:
+ Chuyên đề 7:Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 8:Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:
+ Chuyên đề 9:Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 10:Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:
chứng chỉ kế toán trưởng
Mẫu chứng chỉ kế toán trưởng

Xem thêm: Lớp học chứng chỉ kế toán trưởng tại TPHCM

Học kế toán trưởng Học viện Tài Chính

Căn cứ Thông tư 199/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

Giáo dục Thiên Kỳ tuyển sinh trực tiếp cho Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp học chứng chỉ kế toán trưởng trực tuyến 2021.

Đối tượng:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán:

+Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học.

+ Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng.

Thời gian:

Thời gian học 2 tháng, lịch học vào các buổi tối thứ 2, thứ 4 và thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Chi tiết gửi tới học viên trước khi khai giảng.

Địa điểm:

Thực hiện chỉ thị số 16,19 của thủ tướng chính phủ về phòng trống dịch covid và căn cứ vào diễn biến dịch bệnh do vậy hình thức học sẽ chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến (Online).

Hồ sơ đăng ký:

  1. Mẫu đăng ký (tải mẫu tại đây)
  2. 01 Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, Trung Cấp..( Bản công chứng)
  3. 03 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh.)

Chứng chỉ:

Kết thúc khoá học chứng chỉ kế toán trưởng học viên Tài chính, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng (đơn vị kế toán nhà nước hoặc doanh nghiệp). Theo quy định của Bộ Tài Chính, do Học viện Tài Chính cấp.

Lưu ý với học viên: 

  • Các đơn vị đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng được phép đào tạo và cấp chứng chỉ khi Bộ Tài chính công nhận bằng văn bản.
  • Đặc điểm nhận dạng chứng chỉ kế toán trưởng của Bộ Tài chính (Chỉ có một mẫu duy nhất trên toàn quốc)

+ Màu sắc: Mặt ngoài màu đỏ tươi, mặt trong màu vàng nhạt có in nổi vân hoa trắng

+ Kích thước: Khổ A5

+ GÓC PHẢI  phía trên của chứng có dòng chữ in bóng mờ BỘ TÀI CHÍNH

+ GÓC PHẢI phía dưới của chứng chỉ có mã đơn vị đào tạo đã được Bộ tài chính cấp phép.

Mẫu chứng chỉ kế toán trưởng học viên tài chính
Chứng chỉ kế toán trưởng phôi Bộ Tài Chính

Cách thức đăng ký:

Đăng ký học lớp kế toán trưởng theo 2 hình thức sau:

+ Hình thức 1: Đăng ký theo link hoặc qua đường thư tín

Đăng ký học chứng chỉ kế toán trưởng theo link mẫu: Đăng ký lớp kế toán trưởng

hoặc gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) qua địa chỉ e-mail: thienky.edu@gmail.com.

+ Hình thức 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo tầng 3, số 11b, ngõ 1 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trên đây là toàn bộ thông tin về lớp học chứng chỉ kế toán trưởng Học viện tài chính mà Giáo dục Thiên Kỳ đã tổng hợp và cung cấp đến cho các bạn. Để được tư vấn và biết thêm chi tiết về lịch khai giảng hàng tháng các bạn có thể comment xuống bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp cho chúng tôi.

Công ty Cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

Rate this post
No comments yet! You be the first to comment.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

nhà cái kubet
error: Content is protected !!
Chat Zalo
0969.328.797