Tin tức Lãnh đạo cấp phòng

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2023

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là gì? Tại sao cần phải học chứng chỉ này? Ai là người cần phải học, chương trình học ra sao?… Bài viết này chúng tôi sẽ trả lời và đưa cho các bạn thông tin tổng quan nhất về chương trình bồi dưỡng chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng.

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là gì?

Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý, là văn bằng chứng minh đã hoàn thành khoá học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Học chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng để làm gì?

+ Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là điều kiện cần để xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng;

+ Trang bị và cập nhật cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý;

+ Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng;

+ Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

Ai cần học chứng chỉ quản lý cấp phòng?

+ Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương;

+ Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ

Hình thức học lớp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Hiện tại các lớp học quản lý cấp phòng đang được triển khai với các hình thức đào tạo:

+ Tập trung: dành cho các cán bộ, công chức viên chức đăng ký học trực tiếp tại các trường vào cuối tuần theo khung thời gian đào tạo quy định;

+ Từ xa: dành cho các cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh thành không sắp xếp thời gian được, học online qua các video bài giảng có sẵn, theo khung chương trình học quy định.

+ Bán tập trung: Kết hợp giữa học online và học tập trung.

Hình thức học này cũng có thể thay đổi tuỳ theo từng thời điểm và nhu cầu đăng ký học của cơ quan, đơn vị.

Xem thêm: Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

  • Căn cứ vào quyết định số 423/QĐ- BNV ngày 02/06/2023 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thì chương trình học bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương gồm:

Thời lượng chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương

Chương trình gồm 10 chuyên đề, trong đó 8 chuyên đề giảng dạy, 2 chuyên đề báo cáo, gồm 3 phần:

+ Phần I: Kiến thức có 02 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, kiến thức về văn hóa lãnh đạo, quản lý và 01 chuyên đề báo cáo;

+ Phần II: Kỹ năng có 06 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, qua đó phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 01 chuyên đề báo cáo;

+ Phần III: Đi thực tế, kiểm tra.

– Thời gian của toàn bộ chương trình là 80 tiết, trong đó:

TT

Hoạt động

Số tiết

1

Kiến thức chung

32

2

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

32

3

Báo cáo

08

4

Đi thực tế

06

5

Kiểm tra (trắc nghiệm)

02

Tổng số

80

Cấu trúc chương trình học bồi dưỡng đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương

Stt

Nội dung chuyên đề

Lý thuyết

Thảo luận

Tổng số tiết

Phần I: Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng

04

04

08

2

Chuyên đề 2: Văn hóa lãnh đạo, quản lý

04

04

08

3

Chuyên đề báo cáo thực tế (tùy theo lớp học, chọn 01 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng

04

Phần II: Kỹ năng (08 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng

04

04

08

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp phòng

04

04

08

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc

04

04

08

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng áp dụng pháp luật

04

04

08

5

Chuyên đề 5: Kỹ năng tổ chức, điều hành họp

04

04

08

6

Chuyên đề 6: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

04

04

08

7

Chuyên đề báo cáo kinh nghiệm (tùy theo lớp học, chọn 01 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng

04

Phần III: Đi thực tế, kiểm tra

1

Đi thực tế

06

06

2

Kiểm tra (trắc nghiệm): 01 bài

02

 

Tổng

 

 

80

Chương trình đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2023: Download tại đây

Học chứng chỉ lãnh đạo quản lý cấp phòng 2023 ở đâu?

+ Trường Học viện hành chính chính quốc gia

+ Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương.

Error: Contact form not found.

Giáo dục Thiên Kỳ tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong trong phối hợp tuyển sinh trực tiếp cho các trường: Trường Cán bộ quản lý Văn hoá Thể thao và du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch…với các lớp được tổ chức đào tạo chất lượng đúng theo quy định của Bộ.

Trên khung chương trình giảng dạy của Bộ Nội vụ, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ các trường hàng đầu chắc chắn sẽ đem lại những chuyên đề học bổ ích cho học viên.

Đăng ký lớp học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Giáo dục Thiên Kỳ các bạn sẽ được tư vấn đúng lớp, đúng theo yêu cầu của từng vị trí công việc. Hướng dẫn chi tiết trong từng chuyên đề học đến làm các bài tiểu luận và bài kiểm tra lãnh đạo cấp phòng cuối khoá. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng học viên đến khi học viên nhận chứng chỉ.

Đăng ký lớp học bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương 2023 tại các khu vực:

+ Lớp quản lý cấp phòng tại Hà Nội: Link đăng ký

+ Lớp quản lý cấp phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Link đăng ký

+ Lớp quản lý cấp phòng tại Đà Nẵng: Link đăng ký

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2023

  • Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
  • Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/06/2023 ban hành chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, ban hành kèm theo Quyết định số 1037QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2021

1. Đối tượng tham gia

+ Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương;

+ Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

2.Thời gian học lãnh đạo cấp phòng

+ Thời gian tổ chức: 80 tiết, học ngoài giờ hành chính.

+ Hình thức học: Hình thức học đa dạng, học từ xa, học online phù hợp với mọi đối tượng học viên.

3. Học phí

Học phí lớp lãnh đạo cấp phòng thu theo đúng quy định của trường (bao gồm tất cả các chi phí về tài liệu, lệ phí thi và chi phí hỗ trợ) sẽ không có phát sinh thêm chi phí gì.

4. Hồ sơ:

+ 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu)

+ 01 Chứng minh thư/căn cước công dân (photo công chứng)

+ 02 ảnh 3*4

+ Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc quyết định quy hoạch vị trí quản lý, lãnh đạo ( nếu có)

5. Cách thức đăng ký:

Đăng ký học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo 2 hình thức sau:

+ Hình thức 1: Đăng ký theo link hoặc qua đường thư tín:

Đăng ký online theo link mẫu: Đăng ký học lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương

Hoặc gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) qua địa chỉ e-mail: thienky.edu@gmail.com.

+ Hình thức 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo tầng 3, số 11b, ngõ 1 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trên đây chúng tôi đã mang đến thông tin chi tiết về chương trình bồi dưỡng chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng, hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với nhu cầu tìm hiểu và đăng ký khoá học của quý anh chị.

Công ty cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: thienky.edu.vn

Page: Công ty cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Email: thienky.edu@gmail.com

Hotline: 0969 328 797

5/5 - (1 bình chọn)
No comments yet! You be the first to comment.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797