Tin tức Lãnh đạo cấp phòng

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2021

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là gì? Tại sao cần phải học chứng chỉ này? Ai là người cần phải học, chương trình học ra sao?… Bài viết này chúng tôi sẽ trả lời và đưa cho các bạn thông tin tổng quan nhất về chương trình bồi dưỡng chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng.

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là gì?

Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý, là văn bằng chứng minh đã hoàn thành khoá học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Học chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng để làm gì?

+ Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là điều kiện cần để xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng;

+ Trang bị và cập nhật cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý;

+ Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng;

+ Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

Ai cần học chứng chỉ quản lý cấp phòng?

+ Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương;

+ Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ

Hình thức học lớp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Hiện tại các lớp học quản lý cấp phòng đang được triển khai với các hình thức đào tạo:

+ Tập trung: dành cho các cán bộ, công chức viên chức đăng ký học trực tiếp tại các trường vào cuối tuần theo khung thời gian đào tạo quy định;

+ Từ xa: dành cho các cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh thành không sắp xếp thời gian được, học online qua các video bài giảng có sẵn, theo khung chương trình học quy định.

+ Bán tập trung: Kết hợp giữa học online và học tập trung.

Hình thức học này cũng có thể thay đổi tuỳ theo từng thời điểm và nhu cầu đăng ký học của cơ quan, đơn vị.

Xem thêm: Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Căn cứ vào quyết định số 1037/QĐ- BNV về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thì chương trình học chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng gồm:

Thời lượng chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Chương trình gồm 9 chuyên đề giảng dạy, 3 chuyên đề báo cáo và viết tiểu luận cuối khóa, gồm 3 phần:

+ Phần I: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng, gồm 9 chuyên đề giảng dạy;

+ Phần II: Báo cáo kinh nghiệm thực tế, lựa chọn 3 trong 5 đề tài cho trước;

+ Phần III: Khai giảng, bế giảng, khảo sát chương trình và viết tiểu luận.

– Thời gian của toàn bộ chương trình là 160 tiết, trong đó:

STT Hoạt động Số tiết
1. Lý thuyết 40
2. Thảo luận, thực hành 68
3. Chuyên đề báo cáo 24
4. Ôn tập, kiểm tra (01 lần) 8
5. Hướng dẫn viết tiểu luận 4
6. Viết tiểu luận 12
7. Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình, tổ chức giảng dạy 1
8. Khai giảng, bế giảng, trao chứng chỉ 3
Tổng số 160

Cấu trúc chương trình học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Phần I

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
1. Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng 12 4 8
2. Kỹ năng lập kế hoạch 12 4 8
3. Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch 16 8 8
4. Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự 12 4 8
5. Kỹ năng áp dụng pháp luật 8 4 4
6. Kỹ năng ra quyết định 12 4 8
7. Kỹ năng tham mưu 12 4 8
8. Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện 12 4 8
9. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông 12 4 8
Ôn tập 4
Kiểm tra 4
Tổng 116 40 68

Phần II

BÁO CÁO KINH NGHIỆM THỰC TẾ

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết
10. Chuyên đề báo cáo 1

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8
11. Chuyên đề báo cáo 2

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8
12. Chuyên đề báo cáo 3

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8
Danh mục các chuyên đề lựa chọn:
1. Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới
2. Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng
3. Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0
4. Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
5. Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công
Tổng 24

Phần III

KHAI GIẢNG, BẾ GIẢNG, KHẢO SÁT VÀ VIẾT TIỂU LUẬN

Stt Hoạt động Số tiết
1. Khai giảng 1
2. Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình, tổ chức giảng dạy 1
3. Hướng dẫn viết tiểu luận 4
4. Viết tiểu luận 12
5. Bế giảng, trao chứng chỉ 2
Tổng số 20
Chương trình đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2020: Download tại đây

Học chứng chỉ lãnh đạo quản lý cấp phòng ở đâu?

Căn cứ trong điều 27, Mục 2, Chương III, Nghị định 101/2017/NĐ-CP về Bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức quy định về các trường được phép tổ chức đào tạo và bồi dưỡng về các lớp lãnh đạo cấp phòng gồm:

+ Trường Học viện hành chính chính quốc gia

+ Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương.

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
  Giáo dục Thiên Kỳ tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong trong phối hợp tuyển sinh trực tiếp cho các trường: Trường Cán bộ quản lý Văn hoá Thể thao và du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch…với các lớp được tổ chức đào tạo chất lượng đúng theo quy định của Bộ.

  Trên khung chương trình giảng dạy của Bộ Nội vụ, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ các trường hàng đầu chắc chắn sẽ đem lại những chuyên đề học bổ ích cho học viên.

  Đăng ký lớp học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Giáo dục Thiên Kỳ các bạn sẽ được tư vấn đúng lớp, đúng theo yêu cầu của từng vị trí công việc. Hướng dẫn chi tiết trong từng chuyên đề học đến làm các bài tiểu luận và bài kiểm tra lãnh đạo cấp phòng cuối khoá. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng học viên đến khi học viên nhận chứng chỉ.

  Đăng ký lớp học bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng 2020 tại các khu vực:

  + Lớp quản lý cấp phòng tại Hà Nội: Link đăng ký

  + Lớp quản lý cấp phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Link đăng ký

  + Lớp quản lý cấp phòng tại Đà Nẵng: Link đăng ký

  Tuyển sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2021

  Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-BNV ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban hành kèm theo Quyết định số 1151/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

  Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2021

  1. Đối tượng tham gia

  + Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương;

  + Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

  2.Thời gian học lãnh đạo cấp phòng

  + Thời gian tổ chức: 160 tiết, học ngoài giờ hành chính.

  + Hình thức học: Hình thức học đa dạng, học từ xa, học online phù hợp với mọi đối tượng học viên.

  3. Học phí

  Học phí lớp lãnh đạo cấp phòng thu theo đúng quy định của trường (bao gồm tất cả các chi phí về tài liệu, lệ phí thi và chi phí hỗ trợ) sẽ không có phát sinh thêm chi phí gì.

  4. Hồ sơ:

  + 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu)

  + Lý lịch trích ngang (theo mẫu)

  + 01 Chứng minh thư/căn cước công dân (photo công chứng)

  + 02 ảnh 3*4

  + Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc quyết định quy hoạch vị trí quản lý, lãnh đạo ( nếu có)

  5. Cách thức đăng ký:

  Đăng ký học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo 2 hình thức sau:

  + Hình thức 1: Đăng ký theo link hoặc qua đường thư tín:

  Đăng ký online theo link mẫu: Đăng ký học lãnh đạo cấp phòng

  Hoặc gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) qua địa chỉ e-mail: thienky.edu@gmail.com.

  + Hình thức 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo tầng 3, số 11b, ngõ 1 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Trên đây chúng tôi đã mang đến thông tin chi tiết về chương trình bồi dưỡng chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng, hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với nhu cầu tìm hiểu và đăng ký khoá học của quý anh chị.

  Công ty cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

  Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

  Website: thienky.edu.vn

  Page: Công ty cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

  Email: thienky.edu@gmail.com

  Hotline: 0969 328 797

  5/5 - (1 bình chọn)
  No comments yet! You be the first to comment.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  nhà cái kubet
  Chat Zalo
  0969.328.797