Tin tức Nghiệp vụ sư phạm

Lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT

Đăng ký học lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT để nâng cao chuyên môn, kỹ năng sư phạm. Giáo dục Thiên Kỳ đang tuyển sinh các lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT, mọi thông tin chi tiết về chương trình học sẽ chúng tôi sẽ cập nhật dưới bài viết sau đây.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT là văn bằng chứng minh cá nhân đã hoàn thành khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm muốn trở thành giáo viên THCS, THPT.

Lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức với mục đích:

+ Là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS THPT theo quy định;

+ Giúp cho người học có những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở trường THCS, THPT.

nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở
Lớp học sư phạm trung học cơ sở

Đối tượng cần học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT?

+ Là những giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS/THPT nhưng chưa có bằng sư phạm THCS/THPT;

+ Là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT;

+ Là các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Hình thức đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Sau ngày 22/05 khi thông tư 12/2021/TT-BGDĐT đi vào thực hiện, các trường nhận được nhiệm vụ tổ chức đào tạo các lớp nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở, trung học phổ thông tiến hành lên kế hoạch xây dưng chương trình đào tạo, trong đó hình thức đào tạo chương trình là một trong những điểm quan trọng và mấu chốt.

Hình thức đào tạo hiện tại đối với các lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT đó là:

+ Học trực tiếp tại trường;

+ Học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến (giảng viên cung cấp tài liệu học, giao bài tập, nhiệm vụ và hướng dẫn học viên).

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông
Lớp nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT

Xem thêm: Lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có quy định rất rõ về khung chương trình đào tạo đối với các lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho cấp bậc THCS, THPT, khung chương trình đào tạo đó là:

Cấu trúc và thời lượng chương trình

  • Cấu trúc chương trình

Chương trình gồm khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh: khối học phần dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS (phần B) hoặc người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THPT (phần C).

  •  Thời lượng chương trình

– Khối học phần chung: 17 tín chỉ (TC).

– Khối học phần nhánh: 17 TC nhánh THCS, 17 TC nhánh THPT.

Khối học phần chung (phần A)

Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn.

(01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Mã học phần Tên học phần Thời lượng
Số tín chỉ Số tiết dạy trên lp
Số tiết lý thuyết Số tiết thảo luận, thực hành
Học phần bắt buộc (15 TC)
A1 Tâm lý học giáo dục 2 20 20
A2 Giáo dục học 2 15 30
A3 Lý luận dạy học 2 15 30
A4 Đánh giá trong giáo dục 2 15 30
A5 Quản lý nhà nước về giáo dục 2 20 20
A6 Giao tiếp sư phạm 2 10 40
A7 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 0 90
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 10 học phần)
A8 Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông 2 15 30
A9 Kỷ luật tích cực 2 15 30
A10 Quản lý lớp học 2 15 30
A11 Kỹ thuật dạy học tích cực 2 10 40
A12 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 2 10 40
A13 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2 10 40
A14 Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông 2 10 40
A15 Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống 2 10 40
A16 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 2 15 30
A17 Xây dựng môi trường giáo dục 2 15 30

Khối học phần nhánh THCS/THPT (phần B/C)

Khối học phần nhánh THCS (phần B) và Khối học phần nhánh THPT (phần C) có cấu trúc thống nhất và cùng thời lượng. Kí hiệu “THCS/THPT”, “B/C” mô tả sự phân nhánh.

Thời lượng mỗi khối học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ, gồm 09 TC lựa chọn theo môn học, 06 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 02 TC tự chọn.

Nhánh THCS (phần B) Nhánh THPT (phần C) Thời lượng
Số tín chỉ Số tiết dạy trên lớp
Mã học phần Tên học phần Mã học phần Tên học phần Số tiết lý thuyết Số tiết thảo luận, thực hành
Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC)

Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09 TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.

B1 Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCS C1 Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THPT 2 15 30
B2 Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCS C2 Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THPT 2 10 40
B3 Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCS C3 Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THPT 2 10 40
B4 Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS ở trường sư phạm C4 Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THPT ở trường sư phạm 3 0 90
Học phần thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông (06 TC)
B5 Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS C5 Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THPT 2 0 04 buổi/tuần x 5 tuần
B6 Thực tập sư phạm 1 ở trường THCS C6 Thực tập sư phạm 1 ở trường THPT 2 0 05 ngày/tuần x 5 tuần
B7 Thực tập sư phạm 2 ở trường THCS C7 Thực tập sư phạm 2 ở trường THPT 2 0 05 ngày/tuần x 5 tuần
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 03 học phần)
B8 Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS C8 Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT 2 15 30
B9 Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THCS C9 Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THPT 2 10 40
B10 Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS C10 Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT 2 15 30
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trung học phổ thông
Buổi khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm

Xem thêm: Lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non

Phương pháp học lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT kết hợp giữa học lý thuyết và thực tập, học viên tham gia học lý thuyết, và những  buổi thực hành kĩ năng giáo dục ở trường THCS/THPT, các buổi thực hành sẽ diễn ra trong 5 tuần liên tục, 4 buổi/tuần học viên cần đến trường.

Có một điểm cần lưu ý trong việc đăng ký học nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT đó là:

+ Người học có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với môn học nào ở trường THCS/THPT (ví dụ: Giáo dục thể chất, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, …) thì cần đăng kí học nhóm học phần lựa chọn tương ứng để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.

+ Các đối tượng có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc đang là giáo viên được miễn các học phần tương ứng đã được học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng và chứng chỉ. Các đối tượng khác phải học tập toàn bộ chương trình bồi dưỡng.

Để có thể hoàn thành tốt việc học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT người học cần:

+ Tham gia đầy đủ các buổi học, tuân theo lịch học và đi thực tập do trường quy định

+ Trong các buổi học phải tích cực trao đổi và thảo luận, đóng góp ý kiến

+ Nghiêm túc làm các bài tập, bài tiểu luận, thu hoạch mà giáo viên giao.

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
Học lớp nghiệp vụ sư phạm trung học phổ thông

Thời gian đào tạo lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT là chương trình đào tạo bồi dưỡng nhà giáo xây dựng kế hoạch chi tiết, biên soạn tài liệu, tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng, cấp chứng chỉ một cách thống nhất, đảm bảo chất lượng theo quy định.

Thời lượng chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT là 34 tín chỉ, để đảm bảo được thời lượng học, thời gian tối thiểu của một khoá học nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT là 1-1,5 năm. Hoàn thành khoá học học viên nhận được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT.

Điều kiện được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 5 điểm trở lên. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ cần ghi rõ, đầy đủ tên các môn học, điểm số mà người học đã hoàn thành.

Về mỗi học phần sẽ có tiêu chuẩn đánh giá riêng, việc đánh giá kết quả học phần sẽ phụ thuộc vào:

+ Người học phải thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Kết quả học tập học phần của người học được đánh giá thông qua kiểm tra viết, vấn đáp hoặc thực hành, đánh giá theo điểm số và theo thang điểm 10. Sau mỗi học phần, người học phải thực hiện một bài kiểm tra.

+ Đánh giá kết quả học phần: Đạt (khi điểm kiểm tra theo thang điểm 10 đạt từ 5 trở lên) hoặc không Đạt.

Xem thêm: Lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Trường nào cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS/THPT?

Sau ngày 22/05/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định đi vào thực hiện tổ chức đào tào bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS/THPT theo thông tư 12/2021/TT-BGDĐT. Bộ đã tiến hành giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ các lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS/THPT cho các trường sư phạm đáp ứng đủ điều kiện đào tạo và cấp chứng chỉ.

Hiện tại một số trường sư phạm đã nhận được nhiệm vụ và đang tổ chức triển khai các lớp để đào tạo, có thể kể đến một số trường như là:

  • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Trường Đại học Sư phạm Huế
  • Trường Cao đẳng Sư phạm trực thuộc các tỉnh

Hiện nay các trường đang lên kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bên cạnh việc đào tạo, việc tuyển sinh các lớp trường sẽ phối hợp với các đơn vị để tuyển sinh, tổ chức các lớp học.

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở
Lớp học nghiệp vụ sư phạm THCS

Xem thêm: Lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Đăng ký học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT ở đâu?

Giáo dục Thiên Kỳ – là đơn vị đi đầu trong tuyển sinh, chúng tôi liên kết với các trường uy tín hàng đầu về đào tạo như trường Học viện quản lý giáo dục, Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học giáo dục,..  để tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Chúng tôi mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho học viên, là cầu nối giúp cho học viên dễ dàng tiếp cận hơn với những kiến thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm thông qua đội ngũ giảng viên và giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường, viện, học viện hàng đầu cả nước.

Đăng ký các lớp học nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT tại Giáo dục Thiên Kỳ với lịch khai giảng liên tục, hàng tháng, chúng tôi hỗ trợ và đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học và thi.

 Tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT 2021

1. Đối tượng:

+ Là những giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS/THPT nhưng chưa có bằng sư phạm THCS/THPT;

+ Là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT;

+ Là các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

2. Lịch học và thời gian khoá học

Lịch học linh hoạt, học vào cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính.

Lớp Lịch học Thời gian Học phí Đăng ký
Nghiệp vụ sư phạm thcs, thpt Thứ 4, 6 19h00 – 21h30 Liên hệ Đăng ký
Nghiệp vụ sư phạm thcs, thpt Thứ 3, 5 19h00 – 21h30 Liên hệ Đăng ký
Nghiệp vụ sư phạm thcs, thpt Thứ 7, Chủ Nhật 8h00 -11h30

13h30 – 16h30

Liên hệ Đăng ký

Thời gian khoá học: Học trong thời gian tối thiểu 12 tháng.

3. Địa điểm học:

Học trực tuyến qua zoom hoặc tại địa điểm theo thông báo của Công ty Giáo dục Thiên Kỳ.

4. Hồ sơ đăng ký:

  • 01 Mẫu đăng ký (theo mẫu có sẵn của trường)
  • Bằng tốt nghiệp ĐH (Photo công chứng)
  • Chứng minh thư hoặc căn cước công dân (Photo công chứng)
  • 2 ảnh 3×4 (Mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

5. Học phí:

Học phí theo quy định của trường (bao gồm tất cả các chi phí về tài liệu, lệ phí thi và chi phí hỗ trợ) sẽ không có phát sinh thêm chi phí gì.

6. Cách thức đăng ký:

Học viên có thể đăng ký học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT theo hai cách:

+ Cách 1: Đăng ký theo link hoặc gửi hồ sơ qua email

Đăng ký theo link: Đăng ký học lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) vào email: thienky.edu@gmail.com

+ Cách 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo, Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lưu ý: Học viên đăng ký tham gia lớp học hoàn thiện đầy đủ thông tin đăng ký, hồ sơ và học phí theo yêu cầu và nộp đúng thời hạn theo quy định.

Hy vọng bài viết trên đây của chúng tôi đã góp phần cung cấp cho quý anh chị, các bạn những thông tin hữu ích về chương trình nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: thienky.edu.vn

Email: thienky.edu@gmail.com

Page: Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

Rate this post
No comments yet! You be the first to comment.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797