Tin tức Nghiệp vụ sư phạm

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học online

Lớp học bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học được tổ chức để giảng dạy chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho các cá nhân chưa học qua về sư phạm. Tổng quan về chương trình học lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học sẽ được Giáo dục Thiên Kỳ chia sẻ tại bài viết dưới đây.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học là văn bằng chứng minh cá nhân đã hoàn thành khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm tiểu học dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm tiểu học và muốn trở thành giáo viên tiểu học.

Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học để làm gì?

+ Là điều kiện bắt buộc để nộp hồ sơ xin vào giảng dạy tại các trường công lập, để xét thi nâng ngạch, nâng hạng trong các kỳ thi xét tuyển công chức, viên chức;

+ Giúp người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm tiểu học cần thiết để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy học gắn với một môn học ở nhà trường tiểu học, góp phần hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông;

+ Trang bị thêm kiến thức chuyên môn về giảng dạy trong trường tiểu học.

 

nghiệp vụ sư phạm tiếng anh tiểu học
Lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học

Xem thêm: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non

Đối tượng nào học lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học?

+ Là các giáo viên đang giảng dạy tại các trường tiểu học có chuyên môn về các môn học dạy trong tiểu học nhưng chưa có bằng sư phạm tiểu học;

+ Là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ);

+ Là các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Chương trình học nghiệp vụ sư phạm tiểu học

Căn cứ theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chương trình học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc tiểu học đó là:

Thời lượng chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở tiểu học

Khối lượng chương trình

Tổng số: 35 tín chỉ, trong đó:

– Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ.

– Phần tự chọn (TC): 04 tín chỉ.

(01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Nội dung phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ)

Mã học  phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết dạy trên lớp
Lý thuyết Thảo luận, thực hành
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
BB1 Sinh lý học trẻ em 2 20 20
BB2 Tâm lý học giáo dục 2 20 20
BB3 Giáo dục học 3 30 30
BB4 Giao tiếp sư phạm 3 15 60
BB5 Quản lý hành vi của học sinh 2 15 30
BB6 Quản lý nhà nước về giáo dục 2 15 30
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
BB7 Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học 2 10 40
BB8 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh 3 30 30
BB9 Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ) 3 15 60
BB10 Đánh giá học sinh 3 20 50
BB11 Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học 2 10 40
THỰC TẬP SƯ PHẠM
BB12 Thực tập sư phạm 2 0 60
BB13 Thực tập sư phạm 2 2 0 60

Nội dung phần tự chọn (Chọn 02 học phần trong 07 học phần)

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết dạy trên lớp
Lý thuyết Thảo luận, thực hành
TC1 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 15 30
TC2 Xây dựng môi trường giáo dục 2 15 30
TC3 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2 15 30
TC4 Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học 2 15 30
TC5 Phối hợp với gia đình và cộng đồng 2 15 30
TC6 Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội 2 15 30
TC7 Tổ chức hoạt động trải nghiệm 2 15 30
nghiệp vụ sư phạm tiểu học tphcm
Học lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học

Phương pháp học lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học

Lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học học bao gồm việc học lý thuyết và đi thực tập, học viên tham gia học lý thuyết, và những  buổi thực hành kĩ năng giáo dục ở trường tiểu học, các buổi thực hành sẽ diễn ra trong 5 tuần liên tục, 4 buổi/tuần học viên cần đến trường.

Một số điểm lưu ý khi đăng ký học các lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học:

+ Người học có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với môn học nào ở trường tiểu học (ví dụ: Giáo dục thể chất, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, …) thì cần đăng kí học nhóm học phần lựa chọn tương ứng để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.

+ Các đối tượng có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc đang là giáo viên được miễn các học phần tương ứng đã được học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng và chứng chỉ. Các đối tượng khác phải học tập toàn bộ chương trình bồi dưỡng.

Để có thể hoàn thành tốt việc học đề tài nghiệp vụ sư phạm tiểu học, người học cần:

+ Tham gia đầy đủ các buổi học, tuân theo lịch học và đi thực tập do trường quy định;

+ Trong các buổi học phải tích cực trao đổi và thảo luận, đóng góp ý kiến;

+ Nghiêm túc làm các bài tập, bài tiểu luận, thu hoạch mà giáo viên giao.

Xem thêm: Chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Thời gian và hình thức học lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học

+ Thời gian học lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học:

Theo khối lượng chương trình nghiệp vụ sư phạm tiểu học có 35 tín chỉ, trong đó có 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn. Tính tương đương sẽ phải học khối bắt buộc học 600 tiết và khối tự chọn học 120 tiết.

Do đó để đảm bảo được khối lượng chương trình học sư phạm tiểu học, thời gian cần thiết của một khoá học là tối thiểu 12 tháng và không quá 2 năm đào tạo.

+ Hình thức đào tạo:

Hiện tại các lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học đang được triển khai với hai hình thức đào tạo chính đó là:

  • Học trực tiếp tại trường
  • Học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến (giảng viên cung cấp tài liệu học, giao bài tập, nhiệm vụ và hướng dẫn học viên)
lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học tphcm
Chương trình học nghiệp vụ sư phạm tiểu học

Điều kiện cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học

Người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 5 điểm trở lên. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ cần ghi rõ, đầy đủ tên các môn học, điểm số mà người học đã hoàn thành.

Về mỗi học phần sẽ có tiêu chuẩn đánh giá riêng, việc đánh giá kết quả học phần sẽ phụ thuộc vào:

+ Người học phải thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Kết quả học tập học phần của người học được đánh giá thông qua kiểm tra viết, vấn đáp hoặc thực hành, đánh giá theo điểm số và theo thang điểm 10. Sau mỗi học phần, người học phải thực hiện một bài kiểm tra.

+ Đánh giá kết quả học phần: Đạt (khi điểm kiểm tra theo thang điểm 10 đạt từ 5 trở lên) hoặc không Đạt.

Xem thêm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Trường nào cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học?

Sau khi Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT được ban hành và đi vào thực hiện, Bộ Giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ cho các trường có đủ điều kiện để tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ các lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học.

Các trường đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học:

+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

+ Trường Đại học Giáo dục – ĐH Quốc gia

+ Trường Đại học Sư phạm Huế

+ Trường Đại học Vinh

+ …

Hiện nay các trường đang tập trung vào việc triển khai kế hoạch chương trình đào tạo và liên kết phối hợp với các đơn vị để tuyển sinh tổ chức các lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học. Có rất nhiều đơn vị liên kết với trường để tổ chức tuyển sinh các lớp.

nghiệp vụ sư phạm tiểu học cần thơ
Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Xem thêm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tcnn

Đăng ký học nghiệp vụ sư phạm tiểu học ở đâu?

Giáo dục Thiên Kỳ – là đơn vị đi đầu trong tuyển sinh, chúng tôi liên kết với các trường uy tín hàng đầu về đào tạo như trường Học viện quản lý giáo dục, Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học giáo dục,..  để tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Chúng tôi mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho học viên, là cầu nối giúp cho học viên dễ dàng tiếp cận hơn với những kiến thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm thông qua đội ngũ giảng viên và giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường, viện, học viện hàng đầu cả nước.

Đăng ký các lớp học nghiệp vụ sư phạm tiểu học tại Giáo dục Thiên Kỳ với lịch khai giảng liên tục, hàng tháng, chúng tôi hỗ trợ và đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học và thi.

Tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học 2021

1. Đối tượng:

+ Là các giáo viên đang giảng dạy tại các trường tiểu học có chuyên môn về các môn học dạy trong tiểu học nhưng chưa có bằng sư phạm tiểu học.

+ Là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).

+ Là các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

2. Lịch học và thời gian khoá học

+ Lịch học: linh hoạt, học vào cuối tuần, ngoài giờ hành chính, trong thời gian hè

+ Thời gian khoá học: Học trong thời gian tối thiểu 12 tháng.

3. Địa điểm học:

Học trực tuyến qua zoom hoặc tại địa điểm theo thông báo của Công ty Giáo dục Thiên Kỳ.

4. Hồ sơ đăng ký:

  • 01 Mẫu đăng ký (theo mẫu có sẵn của trường)
  • Bằng tốt nghiệp ĐH (Photo công chứng)
  • Chứng minh thư hoặc căn cước công dân (Photo công chứng)
  • 2 ảnh 3×4 (Mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

5. Học phí:

Học phí theo quy định của trường (bao gồm tất cả các chi phí về tài liệu, lệ phí thi và chi phí hỗ trợ) sẽ không có phát sinh thêm chi phí gì.

6. Cách thức đăng ký:

Học viên có thể đăng ký học lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học theo hai cách:

+ Cách 1: Đăng ký theo link hoặc gửi hồ sơ qua email

Đăng ký theo link: Đăng ký học lớp chứng chỉ sư phạm tiểu học

Gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) vào email: thienky.edu@gmail.com

+ Cách 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng đào tạo, Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lưu ý: Học viên đăng ký tham gia lớp học hoàn thiện đầy đủ thông tin đăng ký, hồ sơ và học phí theo yêu cầu và nộp đúng thời hạn theo quy định.

Bài viết trên đây Giáo dục Thiên Kỳ đã mang đến những thông tin tổng quan nhất về chương trình nghiệp vụ sư phạm tiểu học. Để biết thêm những thông tin về các chương trình khác, các bạn có thể liên hệ hoặc theo dõi tại:

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: thienky.edu.vn

Email: thienky.edu@gmail.com

Page: Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

Rate this post
No comments yet! You be the first to comment.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797