Tin tức Chuyên viên chính

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính chuẩn 2021

Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính được biên soạn và giảng dạy trên khung chương trình của Bộ Nội vụ, được quy định tại Quyết định 2641/QĐ-BNV năm 2018 ban hành kèm theo tài liệu bồi dưỡng theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Đối tượng bồi dưỡng chuyên viên chính

Theo giáo trình chuyên viên chính đối tượng học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính được quy định bao gồm:

+ Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

+ Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính 2018

Chương trình học chuyên viên chính được soạn thảo nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. Góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Cụ thể chương trình học hướng đến mục tiêu:

+ Củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước cho học viên.

+ Củng cố, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính; góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Tạo một bước chuyển căn bản về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân cũng như phát triển năng lực thực thi công vụ của học viên, góp phần nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở.

giáo trình thi chuyên viên chính
Chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính

Phương pháp thiết kế chương trình

Chương trình thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể, được phân định thành 3 phần (kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, kỹ năng). Trong mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của ngạch chuyên viên chính.

Xem thêm: Hướng dẫn thi chuyên viên chính

Nội dung chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính

Khối lượng kiến thức và thời gian

+ Khối lượng kiến thức

Chương trình có 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận, bao gồm:

– Phần I: Nền hành chính nhà nước, bao gồm 09 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô – kiến thức nền tảng) và 02 chuyên đề báo cáo;

– Phần II: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, bao gồm 02 chuyên đề: 01 chuyên đề làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; 01 chuyên đề báo cáo;

– Phần III: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 07 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ (kỹ năng thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công);

– Phần IV: Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, bế giảng.

+ Thời gian bồi dưỡng

Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc), với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày); trong đó:

STTHoạt độngSố tiết
1Lý thuyết76
2Thảo luận, thực hành100
3Chuyên đề báo cáo16
4Ôn tập8
5Kiểm tra (2 lần)6
6Đi thực tế8
7Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa4
8Viết tiểu luận cuối khóa18
9Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ4
Tổng số240
giáo trình quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính
Chương trình chuyên viên chính của Bộ Nội vụ

Cấu trúc chương trình đào tạo chuyên viên chính

Phần I

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

STTChuyên đề, hoạt độngSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTng
1Lý luận về hành chính nhà nước448
2Pháp luật trong hành chính nhà nước448
3Quyết định hành chính nhà nước448
4Tổng quan về chính sách công448
5Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước448
6Quản lý tài chính công448
7Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công448
8Chính phủ điện tử448
9Văn hóa công sở448
10Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương448
11Chuyên đề báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương448
Tổng số444488

Phần II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

STTChuyên đềSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ448
2Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn kết hợp quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam8412
3Ôn tập4
4Kiểm tra (lần 1)4
Tổng số12828

Phần III

NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN

STTChuyên đềSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ4812
2Kỹ năng phân tích công việc4812
3Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức4812
4Kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ4812
5Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp4812
6Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật4812
7Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ4812
8Ôn tập4
9Kiểm tra (lần 2)2
Tổng số285690

Phần IV

KHAI GIẢNG, ĐI THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA, BẾ GIẢNG

STTHoạt độngSố tiết
1Khai giảng1
2Đi thực tế8
3Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa4
4Viết tiểu luận cuối khóa18
5Bế giảng và phát chứng chỉ3
Tổng số34

Download chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2018 tại đây.

Trên đây là chương trình đào tạo lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, khi đăng kí học học viên sẽ được nhận bộ giáo trình học và ôn thi theo chuẩn chương trình Bộ Nội vụ quy định. Hy vọng với những nội dung chi tiết mà Giáo dục Thiên Kỳ đã cập nhật sẽ mang lại hiệu quả cho các bạn trong quá trình học.

Công ty Cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

Rate this post
No comments yet! You be the first to comment.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nhà cái kubet
error: Content is protected !!
Chat Zalo
0969.328.797