Tin tức Chuyên viên chính

Điều kiện và tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính 2021

Chuyên viên chính là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Chính vì thế để trở thành chuyên viên chính cần có những điều kiện nâng ngạch chuyên viên chính.

Điều kiện thi chuyên viên chính

Điều kiện thi chuyên viên chính 2020

Điều kiện thi chuyên viên chính khối Đảng, công chức hành chính được đăng ký dự thi khi có đủ các điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính sau:

+  Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

+ Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm ; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

+ Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003), có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002);

+ Điều kiện để thi chuyên viên chính là công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo của ngạch chuyên viên chính (tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính được quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV , Thông tư số 05/2017/TT-BNV).

bỏ thi chuyên viên chính
Quyết định nâng ngạch chuyên viên chính

Điều kiện thi chuyên viên chính 2021

Trên cơ sở điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính 2020, năm 2021 điều kiện dự thi chuyên viên chính có sự thay đổi và bổ sung chi tiết như sau:

+ Điều kiện chuyên viên chính khi có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

+ Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính
Quyết định cử đi học chuyên viên chính

Xem thêm: Tài liệu thi chuyên viên chính

Tiêu chuẩn thi chuyên viên chính

So với tiêu chuẩn thi chuyên viên chính 2020 thì tiêu chuẩn thi chuyên viên chính năm 2021 đã có nhiều thay đổi đáng kể. Điều đó được thể hiện trên các bộ tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính được quy định cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn chuyên viên chính về phẩm chất

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân;

+ Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;

+ Có khả năng tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình hành động và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương công tác;

+ Nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; có khả năng tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;

+ Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Tiêu chuẩn thi chuyên viên chính 2021 về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

So với tiêu chuẩn Thông tư 02/2021/TT-BNV đã thay đổi phần lớn trong tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính, theo đó lược bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bỏ các văn bằng, chứng chỉ tương đương chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính như thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công. Cụ thể như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính. Trong đó phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn học chuyên viên chính. Xem chi tiết lớp học chuyên viên chính tại đây.

Như vậy có thể thấy tại Thông tư mới điều kiện thi chuyên viên chính 2021 đã giản lược đi khá nhiều các điều kiện về mặt chứng chỉ, đây là sự tinh gọn mang tính đột phá trong cải cách hành chính. Đồng thời tránh sự trùng lặp trong đào tạo và nâng cao năng lực thực tế tại các vị trí việc làm.

điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính
Tiêu chuẩn thi chuyên viên chính 2021

Xem thêm: Tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

Quy định thi chuyên viên chính

Quy định về thi nâng ngạch chuyên viên chính được quy định ở các vòng thi:

*Vòng 1

+ Môn kiến thức chung

– Hình thức thi: thi trên máy tính;

– Nội dung thi: Quy định về thi chuyên viên chính có phần kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi.

– Thời gian thi: 60 phút.

+ Môn ngoại ngữ

– Hình thức thi: thi trên máy tính;

– Nội dung thi: 30 câu hỏi, kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Thời gian thi: 30 phút.

* Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ

– Hình thức thi: thi viết;

– Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự thi.

– Thời gian thi: 180 phút.

Trên đây là những thông tin chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn thi chuyên viên chính, trong đó chứng chỉ chuyên viên chính là một trong những điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính. Hy vọng những thông tin bổ ích mà giáo dục Thiên Kỳ đã cung cấp sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về vấn đề này. Chúng tôi cũng liên tục tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, hãy liên hệ với chúng tôi để đăng kí và nhận lịch khai giảng sớm nhất.

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

No comments yet! You be the first to comment.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0969.328.797