Tin tức Chuyên viên

Ngạch cán sự là gì? Đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên 2021

Cán sự là gì? Cán sự là công chức hành chính thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu nghiệp vụ kỹ thuật trong các cơ quan, tổ chức hành chính, có trách nhiệm giúp việc lãnh đạo, quản lý hoặc hỗ trợ, phục vụ cho các công chức ở ngạch cao hơn và thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo sự phân công của cấp trên.

Ngạch cán sự là gì?

Ngạch cán sự là một ngạch công chức hành chính chỉ những người chuyên trách một công việc gì đó được giao ở một cấp, một đơn vị hành chính nhà nước hoặc công lập. Cán sự phải là những cán bộ có trình độ chuyên môn từ bậc trung cấp trở lên và được quy định cụ thể về mã số ngạch cán sự và hệ số lương.

Mã ngạch cán sự

Theo Điều 3 Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định: Các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính, bao gồm:

Bảng 1: Cán sự 01.004

Chuyên viên cao cấpMã số ngạch: 01.001
Chuyên viên chínhMã số ngạch: 01.002
Chuyên viênMã số ngạch: 01.003
Cán sựMã số ngạch: 01.004
Nhân viênMã số ngạch: 01.005

Như vậy theo quy định mã ngạch 01.004 là mã số ngạch cán sự, việc quy định từng mã ngạch như thế này là cơ sở để xếp và tính lương cho công chức trong cùng 1 ngạch.

ngạch cán sự có bao nhiêu bậc
Chức danh nghề nghiệp cán sự

Hệ số lương ngạch cán sự

Ngạch Cán sự (mã số ngạch công chức 01.004): Áp dụng bảng lương công chức loại A0, có hệ số lương 2,1 – 4,89 tương đương mức lương từ 3,129 – 7,286 triệu đồng/tháng;

Bảng 2: Bảng lương ngạch cán sự

Bậc lương ngạch cán sựHệ số lươngMức lương
Bậc 12.13.129.000
Bậc 22.413.590.900
Bậc 32.724.052.800
Bậc 43.034.514.700
Bậc 53.344.976.600
Bậc 63.655.438.500
Bậc 73.965.900.400
Bậc 84.276.362.300
Bậc 94.586.824.200
Bậc 104.897.286.100
ngạch cán sự có được bổ nhiệm lãnh đạo không
Thời gian nâng lương ngạch cán sự

Ngạch cán sự và tương đương là gì?

Cán sự và tương đương là gì? Đó là ngạch công chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự, được xếp tương đương, có cùng chung bộ tiêu chuẩn và cách thức xếp lương.

Dưới đây là bảng tổng hợp ngạch cán sự và tương đương:

TTNgạchMã sốMô tả chuyên ngành
1Cán sự1.004Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính)
2Kế toán viên trung cấp6.032Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN
3Kiểm tra viên trung cấp thuế6.039ngành Thuế
4Kiểm tra viên trung cấp hải quan8.052ngành Hải Quan
5Kiểm soát viên trung cấp thị trường21.19Ngành Quản lý thị trường
6Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp19.222Ngành dự trữ quốc gia
7Thủ kho bảo quản19.223
chuyển ngạch lương từ cán sự lên chuyên viên
Ngạch cán sự và tương đương

Ngạch cán sự mới được quy định như thế nào?

Việc chuyển xếp đối với các trường hợp công chức hiện đang xếp ngạch cán sự cũ (01.004) sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính mới theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ.

Việc bổ nhiệm ngạch công chức tương ứng đối với vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền về đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức nơi công chức công tác. Cụ thể được quy định tại Thông tư 05/2017/TT-CP: Công chức tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới):

+ Nếu đang xếp lương theo công chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại A0 đó;

+ Nếu đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Trường hợp công chức chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm nhưng đã được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (cũ) và đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại B đó trong thời hạn 06 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch cán sự (mới); khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch cán sự (mới) thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới).

Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

đề cương thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên
Ngạch cán sự mới

Tiêu chuẩn ngạch cán sự

Theo Thông tư mới nhất năm 2021 công chức ngạch cán sự cần đảm bảo tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nắm được các nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục và nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, mục tiêu quản lý của ngành, lĩnh vực;

+ Nắm vững trình tự, thủ tục nghiệp vụ hành chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

Như vậy nhìn vào bộ tiêu chuẩn này có thể thấy đã giản lược đi khá nhiều, về tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng đã bỏ chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch cán sự, chứng chỉ ngạch cán sự sẽ không càn là yêu cầu bắt buộc để công chức, viên chức ngạch cán sự thi ngạch cán sự lên chuyên viên.

đề cương thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên
Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự

Đề thi ngạch cán sự lên chuyên viên

Thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên là nội dung quan trọng và được quy định cụ thể những yêu cầu được đăng ký dự thi theo đó thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên cần:

Có thời gian giữ ngạch nhân viên và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Nội dung thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên được quy định theo Điều 3 Mục IV Quyết định 28/QĐ-BNV như sau:

– Môn kiến thức chung:

+ Hình thức thi: thi viết;

+ Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết của công chức dự thi về tổ chức bộ máy nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; chế độ công vụ, công chức; về chủ trương, đường lối của Đảng và của pháp luật về ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của ngạch dự thi;

+ Thời gian thi: 120 phút.

– Môn chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Hình thức thi: thi trắc nghiệm;

+ Nội dung thi: kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch dự thi;

+ Thời gian thi: 30 phút.

– Môn ngoại ngữ:

+ Hình thức thi: thi viết;

+ Nội dung thi: kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

+ Thời gian thi: 60 phút;

– Môn tin học văn phòng:

+ Hình thức thi: thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy vi tính;

+ Nội dung thi: kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ;

+ Thời gian thi: 30 phút.

Tham khảo: Tài liệu thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên năm 2020

Như vậy để thi nâng ngạch lên chuyên viên bên cạnh kiến thức chung, thí sinh còn cần nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để có kết quả cao nhất trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên.

Trên đây là toàn bộ những thông tin bổ ích về ngạch cán sự mà Giáo dục Thiên Kỳ đã tổng hợp lại. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc định hướng sự nghiệp của mình. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào có thể comment bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp, chúng tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của bạn.

Công ty Cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

4.5/5 - (2 bình chọn)
nhà cái kubet
error: Content is protected !!
Chat Zalo
0969.328.797