Tin tức Nghiệp vụ sư phạm

Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm trường đại học Sài Gòn 2021

Nghiệp vụ sư phạm Đại học Sài Gòn được tổ chức đào tạo như thế nào? Cụ thể chương trình học ra sao? Giáo dục Thiên Kỳ sẽ cung cấp thông tin đến bạn dưới bài viết sau đây.

Chương trình học nghiệp vụ sư phạm đại học Sài Gòn

Giới thiệu chung Đại học Sài Gòn nghiệp vụ sư phạm

Đại học Sài Gòn tiền thân là trường Cao đẳng sư phạm TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2007. Trường Đại học Sài Gòn là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Đại học Sài Gòn đào tạo từ trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học.

Hiện nay Đại học Sài Gòn đang tổ chức đào tạo:

+ 11 ngành đào tạo Sau đại học

+ 03 ngành đào tạo quốc tế

+ 33 ngành đại học chính quy

+ 03 ngành cao đẳng chính quy

+ 07 ngành đào tạo văn bằng hai

+ 07 ngành đào tạo hình thức vừa làm vừa học ( Đại học toàn phần)

+ 19 ngành đào tạo hình thức vừa làm vừa học ( Đại học liên thông)

+ 21 loại hình bồi dững ngắn hạn

Bên cạnh việc đào tạo cấp bằng, Đại học Sài Gòn được bộ cho phép đào tạo các chứng chỉ tiếng anh, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đang được trường liên tục tổ chức tuyển sinh và đào tạo. Kết thúc khoá học trường cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học Sài Gòn.

Các lớp nghiệp vụ sư phạm đại học Sài Gòn

Hiện nay trường Đại học Sài Gòn đang tổ chức đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, các lớp nghiệp vụ sư phạm được tổ chức theo từng cấp bậc chuyên môn đào tạo, các lớp nghiệp vụ sư phạm trường đang triển khai đó là:

+ Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Cao đẳng, Đại học

+ Lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học, THCS và THPT

lớp nghiệp vụ sư phạm đại học sài gòn 2019
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học Sài Gòn

Xem thêm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Đà Nẵng

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học Sài Gòn

Khung chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm đại học Sài Gòn được căn cứ theo khung chương trình đào tạo chương trình chung của Bộ giáo dục và Đào tạo, mỗi một lớp học nghiệp vụ sư phạm sẽ đào tạo theo khung nội dung chương trình học khác nhau.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên tại đại học Sài Gòn

Thời lượng chương trình: 20 tín chỉ

Nội dung chương trình:

STTNội dung bồi dưỡngSố tín  chỉ
1Giáo dục học đại học thế giới và Việt Nam01
2Tâm lý học dạy học đại học01
3Lý luận dạy học đại học03
4Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học02
5Đánh giá trong giáo dục Đại học02
6Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học01
7Tâm lý học đại cương02
8Giáo dục học đại cương03
9Phương pháp nghiên cứu khoa học02
10Thực tập sư phạm03
Tổng cộng20

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học tại trường Đại học Sài Gòn

Thời lượng chương trình: 35 tín chỉ

Nội dung chương trình học:

Phần bắt buộc: 31 tín chỉ

Mã học  phầnTên học phầnSố tín chỉSố tiết dạy trên lớp
Lý thuyếtThảo luận, thực hành
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
BB1Sinh lý học trẻ em22020
BB2Tâm lý học giáo dục22020
BB3Giáo dục học33030
BB4Giao tiếp sư phạm31560
BB5Quản lý hành vi của học sinh21530
BB6Quản lý nhà nước về giáo dục21530
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
BB7Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học21040
BB8Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh33030
BB9Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ)31560
BB10Đánh giá học sinh32050
BB11Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học21040
THỰC TẬP SƯ PHẠM
BB12Thực tập sư phạm2060
BB13Thực tập sư phạm 22060

Phần tự chọn: 4 tín chỉ

Mã học phầnTên học phầnSố tín chỉSố tiết dạy trên lớp
Lý thuyếtThảo luận, thực hành
TC1Tổ chức sinh hoạt chuyên môn21530
TC2Xây dựng môi trường giáo dục21530
TC3Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng21530
TC4Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học21530
TC5Phối hợp với gia đình và cộng đồng21530
TC6Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội21530
TC7Tổ chức hoạt động trải nghiệm21530
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học sài gòn
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học sài gòn

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT tại Đại học Sài Gòn

Thời lượng chương trình: 34 tín chỉ

Khối học phần chung (phần A)

Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn.

(01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Mã học phầnTên học phầnThời lượng
Số tín chỉSố tiết dạy trên lp
Số tiết lý thuyếtSố tiết thảo luận, thực hành
Học phần bắt buộc (15 TC)
A1Tâm lý học giáo dục22020
A2Giáo dục học21530
A3Lý luận dạy học21530
A4Đánh giá trong giáo dục21530
A5Quản lý nhà nước về giáo dục22020
A6Giao tiếp sư phạm21040
A7Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm3090
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 10 học phần)
A8Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông21530
A9Kỷ luật tích cực21530
A10Quản lý lớp học21530
A11Kỹ thuật dạy học tích cực21040
A12Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học21040
A13Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng21040
A14Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông21040
A15Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống21040
A16Giáo dục vì sự phát triển bền vững21530
A17Xây dựng môi trường giáo dục21530

Khối học phần nhánh THCS/THPT (phần B/C)

Khối học phần nhánh THCS (phần B) và Khối học phần nhánh THPT (phần C) có cấu trúc thống nhất và cùng thời lượng. Kí hiệu “THCS/THPT”, “B/C” mô tả sự phân nhánh.

Thời lượng mỗi khối học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ, gồm 09 TC lựa chọn theo môn học, 06 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 02 TC tự chọn.

Nhánh THCS (phần B)Nhánh THPT (phần C)Thời lượng
Số tín chỉSố tiết dạy trên lớp
Mã học phầnTên học phầnMã học phầnTên học phầnSố tiết lý thuyếtSố tiết thảo luận, thực hành
Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC)

Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09 TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.

B1Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCSC1Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THPT21530
B2Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCSC2Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THPT21040
B3Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCSC3Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THPT21040
B4Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS ở trường sư phạmC4Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THPT ở trường sư phạm3090
Học phần thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông (06 TC)
B5Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCSC5Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THPT2004 buổi/tuần x 5 tuần
B6Thực tập sư phạm 1 ở trường THCSC6Thực tập sư phạm 1 ở trường THPT2005 ngày/tuần x 5 tuần
B7Thực tập sư phạm 2 ở trường THCSC7Thực tập sư phạm 2 ở trường THPT2005 ngày/tuần x 5 tuần
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 03 học phần)
B8Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCSC8Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT21530
B9Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THCSC9Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THPT21040
B10Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCSC10Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT21530
lớp nghiệp vụ sư phạm trường đại học sài gòn
Lớp nghiệp vụ sư phạm trường đại học sài gòn

Xem thêm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học sư phạm Huế

Tuyển sinh các lớp nghiệp vụ sư phạm đại học Sài Gòn năm 2021

1. Mục tiêu đào tạo lớp nghiệp vụ sư phạm

+ Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ s­ư phạm cơ bản cho các đối tượng ch­ưa qua đào tạo sư­ phạm.

+ Bổ sung và nâng cao kiến thức, chuyên môn, kỹ năng.

2. Đối tượng tham gia

+ Lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng, đại học: Giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học và những người đã tốt nghiệp đại học có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.

+ Lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học, THCS, THPT: Người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nhu cầu trở thành giáo viên.

3. Thời gian học

Lớp nghiệp vụ sư phạm đại học Sài Gòn được tổ chức vào tối thứ 2, 4, 6 hoặc vào ngày chủ nhật.

4. Địa điểm học

Trường Đại học Sài Gòn – 273 An Dương Vương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

5. Học phí

+ Lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên: 2.900.000/học viên/khoá học

+ Lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên: 9.000.000/học viên/khoá học

6. Hồ sơ đăng ký

+ 01 phiếu đăng ký theo mẫu của trường

+ Bằng Đại học photo công chứng

+ 02 ảnh 3×4

Để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học nghiệp vụ sư phạm, bạn có thể đăng ký để lại thông tin qua đường link sau đây để được hỗ trợ nhanh nhất: Đăng ký nhận thông tin lớp nghiệp vụ sư phạm 

Bài viết trên đây chúng tôi đã mang đến những thông tin tổng quát nhất về chương trình học nghiệp vụ sư phạm tại đại học Sài Gòn, hy vọng thông tin chúng tôi mang đến là thông tin cần thiết và hữu ích cho việc tìm hiểu của các bạn. Để được hỗ trợ và cung cấp các thông tin khác về chương trình học các bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Websitethienky.edu.vn

Emailthienky.edu@gmail.com

PageCông ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

Chat Zalo
0969.328.797