Tin tức Chuyên viên chính

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2023 – Bộ Nội vụ

Ngày 02/06/2022 Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 421/QĐ-BNV ban hành chương trình bồi dưỡng với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương. Theo đó khung chương trình sẽ có một số những thay đổi trong đào tạo cũng như công tác tổ chức đánh giá, tổ chức thi. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý độc giả nhưng thông tin về những sự thay đổi này.

Tài liệu chuyên viên chính 2022

Chương trình học theo tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2022

Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

+ Khối lượng kiến thức

Chương trình có 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận, cụ thể:

– Phần I: Kiến thức, bao gồm 12 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

– Phần II: Kỹ năng, bao gồm 08 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

– Phần III: Đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận.

+ Thời gian bồi dưỡng

Thời gian bồi dưỡng là 6 tuần với 240 tiết (08 tiết/ngày), trong đó:

STT Hoạt động Số tiết
1 Lý thuyết 80
2 Thảo luận 112
3 Chuyên đề báo cáo 24
4 Kiểm tra (2 lần) 04
5 Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về) 12
6 Viết tiểu luận 08
Tổng số 240

 

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
Lớp học chuyên viên chính

Cấu trúc tài liệu chuyên viên chính

STT Nội dung chuyên đề  thuyết Thảo luận Tổng số tiết
Phần 1. Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)
1 Chuyên đề 1: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 04 04 08
2 Chuyên đề 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước 04 04 08
3 Chuyên đề 3: Quản lý công trong xu thế phát triển 04 04 08
4 Chuyên đề 4: Tổng quan về chính sách công 04 04 08
5 Chuyên đề 5: Tổng quan về phát triển bền vững 04 04 08
6 Chuyên đề 6: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 04 04 08
7 Chuyên đề 7: Quản lý nhà nước về các lĩnh vực xã hội 04 04 08
8 Chuyên đề 8: Quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ công 04 04 08
9 Chuyên đề 9: Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công 04 04 08
10 Chuyên đề 10: Quyết định hành chính nhà nước 04 04 08
11 Chuyên đề 11: Chính phủ điện tử và chính phủ số 04 04 08
12 Chuyên đề 12: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quản lý nhà nước 04 04 08
13 Chuyên đề báo cáo lần 1 (tùy theo lớp học, chọn 03 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo 12 12
14 Kiểm tra lần 1 (trắc nghiệm) 02
Phần 2. Kỹ năng (12 tiết/01 chuyên đề)
1 Chuyên đề 1: Kỹ năng phân tích công việc 04 08 12
2 Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch công việc 04 08 12
3 Chuyên đề 3: Kỹ năng phối hợp và thuyết phục trong hoạt động công vụ 04 08 12
4 Chuyên đề 4: Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa 04 08 12
5 Chuyên đề 5: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 04 08 12
6 Chuyên đề 6: Kỹ năng theo dõi, kiểm tra ngành, lĩnh vực quản lý 04 08 12
7 Chuyên đề 7: Kỹ năng quản lý thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trong quản lý nhà nước 04 08 12
8 Chuyên đề 8: Kỹ năng xây dựng báo cáo tổng hợp 04 08 12
9 Chuyên đề báo cáo lần 2 (tùy theo lớp học, chọn 03 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo 16 16
10 Kiểm tra lần 2 (trắc nghiệm) 02
Phần 3. Đi thực tế, viết tiểu luận
1 Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về) 12
2 Viết tiểu luận 08
Tổng: 240

Hướng dẫn học tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2022

Đối với việc học tập của học viên

+ Học viên cần tham gia học tập đầy đủ thời gian của chương trình theo quy định. Chủ động, trách nhiệm trong học tập; nghiên cứu trước tài liệu học tập (tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính là bắt buộc; ngoài ra còn có tài liệu tham khảo khác, phù hợp với nội dung chuyên đề.

+  Chuẩn bị câu hỏi, bài tập tình huống và tích cực tham gia thảo luận. Tích cực, sáng tạo trong thực hành các kỹ năng để có thể ứng dụng vào thực tế công việc sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

Đối với việc chuẩn bị chuyên đề báo cáo

Các chuyên đề báo cáo phải được chuẩn bị phù hợp với đối tượng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; kết hợp trình bày lý thuyết gắn với thực tiễn quản lý nhà nước và tính chất công việc của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương;

+ Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp bồi dưỡng có thể lựa chọn nội dung chuyên đề báo cáo cho phù hợp theo các chủ đề báo cáo trong chương trình hoặc những chủ đề báo cáo khác do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng (Nội dung chuyên đề báo cáo phải gắn với nhiệm vụ, quyền hạn, tính chất công việc của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương và thực tiễn quản lý nhà nước).

khai-giang-lop-chuyen-vien-chinh
Khai giảng lớp chuyên viên chính 2022

 

Đối với hình thức thi/kiểm tra cuối khoá

Thông qua lịch trình của từng phần trong chương trình, học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm, viết tiểu luận. Các điểm kiểm tra đều phải đạt được 5,0 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10), trường hợp dưới 5,0 điểm phải kiểm tra lại (một lần và chỉ được áp dụng cho 01 bài).

+ Bài kiểm tra lần 1 và bài kiểm tra lần 2 được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian là 90 phút mỗi bài. Tiểu luận được thực hiện bằng hình viết.

+ Việc học lại của học viên

Nghỉ đến 20% thời lượng chương trình: Học viên học bổ sung phần thời gian nghỉ.

Học viên học lại toàn bộ chương trình

– Nghỉ trên 20% thời lượng chương trình;

– Hoặc có 01 bài kiểm tra dưới 5,0 điểm (bao gồm kết quả bài kiểm tra lại);

– Hoặc điểm tiểu luận dưới 5,0 điểm;

– Hoặc vi phạm quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đánh giá chung cho toàn chương trình thông qua các bài kiểm tra và viết tiểu luận của học viên, chấm theo thang điểm 10. Điểm đánh giá là trung bình cộng của các bài kiểm tra và tiểu luận (điểm tiểu luận nhân hệ số 2).

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình tổng quan trong bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2022. Chương trình sẽ chính thức áp dụng từ tháng 8/2022 theo quy định của bộ Nội vụ. Hy vọng với những cập nhật của Giáo dục Thiên Kỳ sẽ giúp cho quý độc giả thêm những thông tin và góc nhìn mới về lĩnh vực mình đang quan tâm.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THIÊN KỲ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Số 11b, ngõ 1 phố Quan Nhân – Nhân chính – Thanh Xuân – Hà Nội

Phone: 0969.228.797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

5/5 - (3 bình chọn)
nhà cái kubet
Chat Zalo
0969.328.797