Tin tức Chuyên viên chính

Tài liệu bồi dưỡng ôn thi ngạch chuyên viên chính 2021

Chuyên viên chính là ngạch công chức hành chính mang tính chất chuyên môn nghiệp vụ cao do đó để trở thành chuyên viên chính phải đáp ứng đủ những yêu cầu, tiêu chuẩn và phải trải qua các kỳ thi nghiêm ngặt. Trong đó tài liệu bồi dưỡng chuyên viên chính có ý nghĩa quan trọng giúp cho các bạn có được định hướng và năng lực tốt nhất để đạt tiêu chuẩn của một chuyên viên chính cần phải có.

Tài liệu thi chuyên viên chính

Thi chuyên viên chính là kỳ thi quan trọng được quy định chi tiết tại Kế hoạch số 4991/KH-BNV của Bộ Nội vụ về tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020. Theo đó thi chuyên viên chính phải trải qua 2 vòng thi:

Tài liệu thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứ, môn thi kiến thức chung được quy định cụ thể như sau:

+ Về hình thức thi: thi trên máy tính;

Ở phần thi kiến thức chung này thí sinh sẽ làm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi.

Tài liệu thi chuyên viên chính 2019: Download bộ câu hỏi và câu trả lời môn kiến thức chung

Download tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tiếng anh: Tại đây.

Tài liệu thi chuyên viên chính môn tiếng anh

Tài liệu ôn thi tiếng anh chuyên viên chính được xây dựng căn cứ trên quy định về thi chuyên viên chính môn tiếng anh, cụ thể như sau:

Vòng 1: Thi ngôn ngữ

 • Hình thức thi: thi trên máy tính;
 • Nội dung thi: 30 câu hỏi, kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thời gian thi: 30 phút.

Tài liệu thi chuyên viên chính năm 2019: Download cấu trúc thi tiếng anh tại đây

Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ

 • Hình thức thi: thi viết;
 • Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự thi.
 • Thời gian thi: 180 phút.

Tài liệu thi chuyên viên chính năm 2020: Download tại đây

Trên đây là những tài liệu và quy định thi chuyên viên chính mà thi sinh cần nắm vững, tuy nhiên trước khi trải qua kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, các bạn sẽ phải thi lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính để lấy chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính – một trong những điều kiện tiêu chuẩn bắt buộc để có thể đăng ký dự thi chuyên viên chính.

 

tài liệu chuyên viên chính 2020
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2018

Xem thêm: Điều kiện miễn thi ngoại ngữ chuyên viên chính

Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2018

Căn cứ Quyết định 2720/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay thế Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-BNV ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Mục tiêu và phương pháp thiết kế tài liệu học chuyên viên chính

+ Củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước cho học viên.

+ Bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính; góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Tạo một bước chuyển căn bản về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân cũng như phát triển năng lực thực thi công vụ của học viên, góp phần nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở.

Tài liệu chuyên viên chính 2018 thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể, được phân định thành 3 phần (kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, kỹ năng). Trong mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của ngạch chuyên viên chính.

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2018 file word: Download

tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2020
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Chương trình học theo tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2019

Khối lượng kiến thức tài liệu chuyên viên chính 2019

+ Khối lượng kiến thức

Tài liệu thi chuyên viên chính năm 2019 có 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận, bao gồm:

– Phần I: Nền hành chính nhà nước, bao gồm 09 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô – kiến thức nền tảng) và 02 chuyên đề báo cáo;

– Phần II: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, bao gồm 02 chuyên đề: 01 chuyên đề làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; 01 chuyên đề báo cáo;

– Phần III: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 07 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ (kỹ năng thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công);

– Phần IV: Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, bế giảng.

+ Thời gian bồi dưỡng tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2019:

Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc), với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày); trong đó:

STTHoạt độngSố tiết
1Lý thuyết76
2Thảo luận, thực hành100
3Chuyên đề báo cáo16
4Ôn tập8
5Kiểm tra (2 lần)6
6Đi thực tế8
7Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa4
8Viết tiểu luận cuối khóa18
9Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ4
Tổng số240

Cu trúc theo tài liệu thi chuyên viên chính năm 2019

Phần I

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

STTChuyên đề, hoạt độngSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Lý luận về hành chính nhà nước448
2Pháp luật trong hành chính nhà nước448
3Quyết định hành chính nhà nước448
4Tổng quan về chính sách công448
5Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước448
6Quản lý tài chính công448
7Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công448
8Chính phủ điện tử448
9Văn hóa công sở448
10Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương448
11Chuyên đề báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương448
Tổng số444488

Phần II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

STTChuyên đềSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ448
2Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn kết hợp quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam8412
3Ôn tập4
4Kiểm tra (lần 1)4
Tổng số12828

Phần III

NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN

STTChuyên đềSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ4812
2Kỹ năng phân tích công việc4812
3Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức4812
4Kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ4812
5Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp4812
6Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật4812
7Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ4812
8Ôn tập4
9Kiểm tra (lần 2)2
Tổng số285690

Phần IV

KHAI GIẢNG, ĐI THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA, BẾ GIẢNG

STTHoạt độngSố tiết
1Khai giảng1
2Đi thực tế8
3Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa4
4Viết tiểu luận cuối khóa18
5Bế giảng và phát chứng chỉ3
Tổng số34
tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên chính
Nâng ngạch chuyên viên chính

Xem thêm: Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Tài liệu thi chuyên viên chính 2021

Thi chuyên viên chính luôn là kỳ thi được mong đợi qua các năm. Không chỉ đánh giá năng lực mà còn là cơ hội nâng ngạch, bậc trong hệ thống thang bảng lương hành chính. Hiện nay công chức hành chính được đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

+ Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

+ Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

+ Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003), có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002);

+ Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo của ngạch chuyên viên chính (tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính được quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV , Thông tư số 05/2017/TT-BNV).

+Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Để có kết quả tốt nhất các bạn nên tìm hiểu và theo dõi tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên chính dưới đây:

 1. Danh mục các tài liệu tham khảo thi CVC
 2. Những vấn đề cơ bản của hệ thống Chính trị
 3. Công tác xây dựng Đảng và cán bộ
 4. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
 5. Nền Hành chính và Cải cách HCNN
 6. Cán bộ, công chức, công vụ
 7. Kinh tế thị trường định hướng XHCN
 8. Đề cương đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam
 9. Đề cương luật Hiến pháp
 10. Đề cương lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Đồng thời tham khảo tài liệu ôn thi qua các năm:

Download tài liệu thi chuyên viên chính 2018

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2018 trắc nghiệm

Tài liệu bồi dưỡng chuyên viên chính 2018

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 2020

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2020 file word

Trên đây là những thông tin chi tiết về tài liệu chuyên viên chính qua các năm. Hy vọng với những tài liệu trên sẽ giúp cho các bạn có được kết quả học và thi tốt nhất, trong quá trình ôn tập các bạn có nhu cầu tham khảo thêm tài liệu và các lớp bồi dưỡng thì hãy liên hệ hoặc comment cho chúng tôi, Giáo dục Thiên Kỳ sẽ hỗ trợ cho các bạn. Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Add: Tầng 3, Số 11B, Ngõ 1 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Websitethienky.edu.vn

Emailthienky.edu@gmail.com

Page: Công ty cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Hotline: 0969 328 797

Chat Zalo
0969.328.797