Tin tức Chuyên viên

Download tiểu luận tình huống lớp chuyên viên quản lý nhà nước

Trong chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên bên cạnh bài thi cuối khoá, học viên cần làm bài thu hoạch tình huống lớp chuyên viên. Đây là yêu cầu bắt buộc và là bài điều kiện để học viên đủ điều kiện hoàn thành chương trình. Vậy làm sao để tìm được đề tài tiểu luận chuyên viên mới mẻ, có tính thực tiễn cao lại khai thác được sâu sắc các khía cạnh trong quản lý nhà nước? Bài viết dưới đây chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu vô giá của bạn.

Cấu trúc tiểu luận lớp chuyên viên quản lý nhà nước

Nội dung tiểu luận lớp chuyên viên

Nội dung tiểu luận bồi dưỡng ngạch chuyên viên: Cuối khóa học, mỗi học viên phải viết bài tiểu luận cuối khoá lớp chuyên viên về một tình huống có vấn đề trong hoạt động quản lý nhà nước, gắn với công việc của mình đang đảm nhận. Trong đó chỉ ra kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc. Đây có thể được xem là bài thu hoạch thực tế lớp chuyên viên sau quá trình học tập, công tác và đi thực tế tại các cơ quan nhà nước.

Trong phần nội dung, học viên cần đảm bảo và làm rõ những vấn đề sau:

+ Mô tả tình huống

Tiểu luận xử lý tình huống lớp chuyên viên phần mô tả tình huống cần chỉ rõ thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, chỉ ra vấn đề phát sinh để thấy được thực trạng  của vấn đề, hạn chế ở đâu, khó khăn ở đâu để giải quyết.

+ Phân tích tình huống

Bài xử lý tình huống lớp chuyên viên cần chỉ rõ cơ sở lý luận, pháp lý để phân tích tình huống phát sinh. Từ đó phân tích thực trạng, đúng sai, mâu thuẫn, hậu quả, nguyên nhân của các vấn đề đã hoặc đang diễn ra.

Nhìn chung tình huống cần rõ ràng, có vấn đề mang tính chất thực tiễn, để là tiền đề cho phần giải pháp cuối bài và liên hệ với thực tế tại cơ quan công tác.

bai tieu luan boi duong ngach chuyen vien
Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên

Hình thức tiểu luận tình huống lớp chuyên viên

Cấu trúc bài tiểu luận cuối khoá lớp chuyên viên chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm:

BÌA NGOÀI  (bìa màu, theo mẫu) trong đó có các nội dung: Tên đơn vị đào tạo, cơ quan chủ quản, lớp, tên đề tài tiểu luận lớp chuyên viên và thông tin cá nhân của học viên.

BÌA TRONG ( bìa trắng)

Lời cảm ơn

Mục lục

Mở đầu: mục đích, lý do lựa chọn chủ đề, tên tiểu luận tình huống (1,5-2,0 trang)

Phần I: Mô tả tình huống

Phần II: Phân tích tình huống

Phần III: Kết luận và đề xuất

Sau khi đưa ra tình huống và phân tích hiện trạng, phần kết luận và đề xuất cần cung cấp những nội dung sau:

Thứ nhất: Đưa ra mục tiêu, quan điểm (hoặc nguyên tắc)

Thứ 2: Các giải pháp hoặc các phương án giải quyết vấn đề, kế hoạch giải quyết

Thứ 3: Kiến nghị và kết luận (1,5-2,0 trang)

Thứ 4: Nêu các kiến nghị (nếu đơn vị mình không đủ thẩm quyền)

….………………………………………………………………………………..

TÀI LIỆU THAM KHẢO ( nếu có )

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ( nếu có )

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ( nếu có )

DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ ( nếu có )

Nhìn chung tiểu luận xử lý tình huống lớp chuyên viên tốt nếu phân tích làm nổi bật tình huống phát sinh liên quan đến công việc của đơn vị mình và lý giải được phương pháp (hoặc phương án tối ưu) giải quyết vấn đề (tình huống). Cần lưu ý là tiểu luận tình huống phải thuộc phạm vi công việc của đơn vị công tác (cấp Bộ, Tổng cục, Cục, Vụ, Chi cục, phòng, …). Bạn cũng cần lưu ý gắn với kiến thức, kỹ năng có trong chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên.

Về hình thức phải đảm bảo độ dài: 15-20 trang A4 in từ máy vi tính (kể từ lời mở đầu, không kể trang danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có)) Font: Times New Roman; cỡ chữ 13 hoặc 14pt; lề trái 3,0cm; lề phải 2,0cm; lề trên, lề dưới 2,0 cm; dãn dòng 1,5.

tieu luan lop quan ly nha nuoc ngach chuyen vien
Bài tiểu luận bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Xem thêm: Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên

Tiêu chuẩn bài tập tình huống lớp chuyên viên

Trong quá trình làm bài tiểu luận tốt nghiệp lớp chuyên viên cuối khóa học viên phải đáp ứng tiêu chuẩn:

+ Đề tài tiểu luận lớp chuyên viên cần phù hợp với lĩnh vực công tác của mình, nội dung phải là xử lý tình huống có vấn đề, không nên chọn đề tài quá rộng, mang tính vĩ mô với nội dung mang tính chất chung chung như: Từ thực trạng đến giải pháp phát triển kinh tế… hội nhập, toàn cầu. Những kiểu bài viết này thường bị đánh vào danh sách bài không đạt yêu cầu.

Ví dụ: Đối với lĩnh vực Giáo dục có thể lựa chọn đề tài: Giải quyết tình huống giáo viên vi phạm quy chế trông thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT A, Xử lý sai phạm trong quyết định bổ nhiệm trưởng khoa kinh tế của trường Đại học X.

Trong lĩnh vực Y tế: Xử lý tình huống sai phạm trong việc mua bán thiết bị Y tế tại bệnh viện X, Giải quyết tình huống sai phạm trong việc sử dụng thẻ bảo hiểm Y tế giữa bệnh nhân B và bệnh viện K.

+ Chọn tên đề tài bài tình huống lớp chuyên viên cần ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và bám sát nội dung bài.

+ Chuẩn trong nội dung, chỉnh chu về hình thức trình bày, không sao chép, chắp ghép làm bài báo cáo lộn xộn.

Tiểu luận lớp chuyên viên quản lý nhà nước
Bài thu hoạch lớp chuyên viên

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Download tiểu luận cuối khoá lớp chuyên viên

Bài thu hoạch cuối khoá lớp chuyên viên là cụm từ mà bạn chỉ cần gõ trên google liền nhận về cơ số các kết quả khác nhau. Tuy nhiên không phải bài viết nào cũng đáp ứng hết được mong muốn của các bạn trong việc tìm ra được mẫu bài thu hoạch lớp chuyên viên hiệu quả. Bài viết này sẽ cập nhật các tình huống trên nhiều lĩnh vực khác nhau chắc chắn sẽ giúp bạn hoàn thành xuất sắc bài thu hoạch lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chuyên viên về lĩnh vực Xã hội: “Xử lý tình huống Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão huyện A tham mưu chi Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương sai mục đích theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành”

Download tại đây

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên về lĩnh vực giáo dục: “Xử lý tình huống trong quản lý  giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở Trường tiểu học G – Huyện P -Tỉnh P”.

Download tại đây

Bài tiểu luận lớp qlnn ngạch chuyên viên về lĩnh vực Y tế: “Xử lý tình huống sai phạm trong lôi kéo bệnh nhân từ bệnh viện về phòng khám tư”.

Download tại đây.

Bài tiểu luận tình huống lớp chuyên viên đề tài: “Xử lý tình trạng sinh viên A rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác trái quy định”.

Download tại đây.

Bên cạnh đó sau khi hoàn thành để biết bài tiểu luận của mình đã đạt yêu cầu hay chưa, bạn có thể gửi vào hòm thư điện tử: thienky.edu@gmail.com chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi lại cho bạn, đảm bảo các bài viết đủ tiêu chuẩn và có kết quả cao.

Một số đề tài tiểu luận bạn có thể lựa chọn:

Bài tiểu luận lớp chuyên viên quản lý nhà nước: “Giải quyết tranh chấp giữa tổ chức A với đơn vị B ở huyện C trong lĩnh vực kinh tế”

Tiểu luận lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: “Giải quyết vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện E”

Bài tiểu luận lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: “Xử lý tình huống giải quyết khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Xuân Thành tỉnh Hà Tĩnh”

Tiểu luận lớp bồi dưỡng chuyên viên: “Xử lý vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn, lập bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và vận chuyển vật liệu trên đê bao huyện Vũ Thư”

Bài thu hoạch lớp chuyên viên quản lý nhà nước: “Xử lý hiệu trưởng và kế toán vi phạm trong việc thu, chi ngân sách tại trường THCS A”

Bài thu hoạch đi thực tế lớp chuyên viên: “Xử lý tình huống tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng”

Bài thu hoạch thực tế lớp chuyên viên quản lý nhà nước: “Xử lý tình huống xử phạt hành chính và thu hồi giấy phép kinh doanh đối với điểm kinh doanh Karaoke hoạt động trái phép trong thời gian cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19”

Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên 2017: “Xử lý tình huống trong công tác xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan nhà nước”

Với sự đa dạng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, các bài tiểu luận cần đi sâu vào khai thác tính thực tiễn từ đó xây dựng được những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ. Đăng ký nhận tài liệu theo nhu cầu tại đây.

Hy vọng với sự chia sẻ này Giáo dục Thiên Kỳ có thể giúp các bạn hoàn thành tốt bài tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên. Chúc các bạn đạt được kết quả tốt nhất trong khóa học chứng chỉ chuyên viên.

Công ty Cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn
Rate this post
No comments yet! You be the first to comment.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

nhà cái kubet
error: Content is protected !!
Chat Zalo
0969.328.797