Tin tức Chuyên viên

Chuyên viên cao cấp là gì? Điều kiện thi chuyên viên cao cấp 2021

Chuyên viên cao cấp là ngạch cao nhất trong các ngạch công chức hành chính, do đó để trở thành chuyên viên cao cấp phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch.

Chuyên viên cao cấp là gì?

Chuyên viên cao cấp là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao nhất về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp tỉnh trở lên, có trách nhiệm chủ trì tham mưu, tổng hợp và hoạch định chính sách, chiến lược có tính vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương; tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách.

Mã ngạch chuyên viên cao cấp

Cũng tương tự như các ngạch khác trong ngạch công chức hành chính, ngạch chuyên viên cao cấp cũng được chia mã ngạch, bậc, hệ số lương…Vậy chuyên viên cao cấp có mấy bậc? và mã ngạch được xếp như thế nào?

Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BNV mã ngạch chuyên viên cao cấp là 01.001 và được xếp vào nhóm ngạch công chức loại A3 nhóm 1(A3.1).

Bảng 1: Mã ngạch chuyên viên cao cấp

1. Chuyên viên cao cấpMã số ngạch: 01.001
2. Chuyên viên chínhMã số ngạch: 01.002
3. Chuyên viênMã số ngạch: 01.003
4. Cán sựMã số ngạch: 01.004
5. Nhân viênMã số ngạch: 01.005
bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp
Nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Bậc lương chuyên viên cao cấp

Theo Nghị định 204/2224/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với công chức, bảng lương chuyên viên cao cấp gồm 6 bậc tương ứng 6 hệ số lương chuyên viên cao cấp từ bậc 1 đến bậc 6:

Bảng 2: Thang bảng lương chuyên viên cao cấp

Nhóm ngạchBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6
Hệ số lương6,26,566,927,287,648
Mức lương9,2389,77410,31110,84711,38411,92

Điều kiện thi chuyên viên cao cấp

Tiêu chuẩn thi chuyên viên cao cấp

So với các ngạch công chức hành chính khác, tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp yêu cầu chuyên môn và trình độ cao, đồng thời việc xây dựng đề án chuyên vien cao cấp cũng được chú trọng, cụ thể công chức muốn tham gia thi chuyên viên cao cấp cần:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

+ Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính;

+ Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

+ Hiện đang giữ ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001);

+ Phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp.

chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
Điều kiện để thi chuyên viên cao cấp

Chuyên viên cao cấp tiếng anh là gì?

Ngoại ngữ trong đó có tiếng anh là môn thi bắt buộc trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, theo đó chuyên viên cao cấp tiếng anh thi theo quy định bao gồm 30 câu hỏi, thời gian thi là 30 phút. Tuy nhiên không phải tất cả công chức dự thi đều phải thi tiếng anh mà cũng có những trường hợp ngoại lệ được miễn thi như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

+ Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Như vậy đối với điều kiện, quy định thi chuyên viên cao cấp thì điều đầu tiên cần đảm bảo công chức thuộc đúng đối tượng và có đủ văn bằng chứng chỉ dự thi. Trong đó có chứng chỉ rất quan trọng mà công chức cần sắp xếp thời gian để tham gia học đó là chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Tham gia khóa học để sở hữu chứng chỉ chuyên viên cao cấp.

thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp 2020
Môn thi tiếng anh chuyên viên chính

Học lớp chứng chỉ chuyên viên cao cấp

Chương trình chuyên viên cao cấp

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tập trung phần kiến thức chung nâng cao đến kỹ năng cần thiết, trong mỗi phần kiến thức có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của ngạch.

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-BNV ngày 08/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo đó bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp gồm có 14 chuyên đề giảng dạy, 4 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án, bao gồm 3 phần:

– Phần I: Kiến thức nâng cao, bao gồm 9 chuyên đề giảng dạy những kiến thức (nâng cao so với chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính) đáp ứng đòi hỏi mới của quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính. Đồng thời xen kẽ có các chuyên đề báo cáo về những vấn đề mới, bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn cần giải quyết phù hợp với đối tượng bồi dưỡng.

– Phần II: Những kỹ năng cần thiết của chuyên viên cao cấp, bao gồm 5 chuyên đề giảng dạy.

– Phần III: Đi thực tế và viết đề án cuối khóa.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc), với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày).

ngạch chuyên viên cao cấp có mấy bậc
Chuyên viên cao cấp năm 2021

Tài liệu chuyên viên cao cấp

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp được soạn thảo và ban hành kiện toàn qua các năm, trong đó đáng chú ý là chương trình được soạn thảo và ban hành năm 2020. Các chuyên đề lý thuyết tập trung cập nhật, bổ sung kiến thức mới về nhà nước và pháp luật, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, văn hóa và trách nhiệm công vụ trong bối cảnh hiện nay.

Tập trung các chuyên đề kỹ năng gắn với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên viên cao cấp và tương đương, bảo đảm tính hiện đại, cập nhật các nội dung trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa, phù hợp với xu thế phát triển khoa học quản lý công.Nội dung chương trình không chồng chéo và trùng lặp với các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước khác. Các chuyên đề phải được bố cục lo-gic, hài hòa về nội dung và thời lượng thực hiện.

Download tài liệu bồi dưỡng chuyên viên cao cấp.

Hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Căn cứ Điều 36 Nghị định 38/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, hồ sơ thi chuyên viên cao cấp 2020 bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch công chức (được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch, có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng công chức);

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng công chức về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi. Riêng về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, công chức sẽ không phải nộp 02 loại giấy tờ nầy nếu đã có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học hoặc được miễn thi 02 môn này.

+ Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức dự thi.

tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối đảng
Hồ sơ lớp thi chuyên viên cao cấp

Học chuyên viên cao cấp ở đâu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước như chương trình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng, học viên sẽ tham gia học tại trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường Cán bộ trực thuộc các bộ, trường Học viện Hành chính Quốc gia. Đây là những trường được phép đào tạo và cấp chứng chỉ. Tuy nhiên đối với chuyên viên cao cấp theo Điều 27 Nghị Định 101/2017/NĐ-CP phân công tổ chức bồi dưỡng có quy định: Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bồi dưỡng Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Như vậy khi công chức muốn thi chuyên viên cao cấp cần học khóa bồi dưỡng ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. Sau khi hoàn thành xong khóa học, học viên được cấp chứng chỉ chuyên viên cao cấp theo đúng quy định và đủ điều kiện để thi nâng ngạch.

Trên đây là toàn bộ những thông tin bổ ích về chuyên viên cao cấp và những cập nhật về quy định hiện hành, hy vọng với sự tổng hợp này của Giáo dục Thiên Kỳ sẽ giúp ích được cho các bạn.

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.

Phone: 0969 328 797

Mail: thienky.edu@gmail.com

Website: thienky.edu.vn

5/5 - (1 bình chọn)
nhà cái kubet
error: Content is protected !!
Chat Zalo
0969.328.797